Катедра (значення)

Матеріал з Тернопедії
Версія від 15:42, 6 лютого 2020, створена Микола Василечко (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Неод}} '''Катедра''' — поняття, яке має кілька значень: *поміст із похилою дошкою, укріпле...)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Information icon4.svg Катедра (значення) — поняття, яке має декілька значень. Сторінка значень містить посилання на статті та/або коротку довідку про кожне з них.

Катедра — поняття, яке має кілька значень:

  • поміст із похилою дошкою, укріпленою на підвищенні для лектора, викладача або промовця;
  • об’єднання викладачів, науковців однієї або споріднених дисциплін у вищому навчальному закладі; посада завідувача такого об’єднання викладачів; приміщення, де збираються викладачі такого об’єднання;
  • посада єпископа, який керує епархією.

Релігія

  • Катедра — місцева (в Тернополі) назва Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ;
  • Катедра — парафіяльна газета Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Освіта

* * * ••• Катедри ТНЕУ •••
Факультет аграрної економіки і менеджменту економіки біоресурсів і природокористуванняобліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесуспорту та фізичного виховання
Факультет економіки та управління економіки та економічної теоріїменеджменту, публічного управління та персоналупідприємництва і торгівлімаркетингу
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій економічної кібернетики та інформатикиінформаційно-обчислювальних систем і управліннякомп'ютерних науккомп'ютерної інженеріїспеціалізованих комп'ютерних cистемкібербезпекиприкладної математики
Факультет фінансів та обліку банківського бізнесуекономічної експертизи та аудиту бізнесуобліку і оподаткуванняподатків та фіскальної політикифінансів імені С. І. Юріяфінансового менеджменту та страхування
Юридичний факультет інформаційної та соціокультурної діяльностиконституційного, адміністративного та фінансового правакримінального права та процесуміжнародного права та міграційної політикипсихології та соціяльної роботитеорії та історії держави і правабезпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідуваньцивільного права і процесу
ННІ міжнародних економічних відносин ім. Б. Гаврилишина іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологійміжнародного туризму і готельного бізнесуміжнародної економікиміжнародних економічних відносинміжнародних відносин та дипломатіїфілософії та політології
Инші економіки, обліку та оподаткування ВННІЕправознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕфінансів, банківської справи та страхування ВННІЕміжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМуправління та адміністрування ІФННІМфундаметальних та спеціяльних дисциплін ЧННІПБфундаментальних та спеціяльних дисциплін НННІЕМ
Окремо див. ТНЕУ Див. також Катедри ТНМУКатедри ТНПУКатедри ТНТУ


* * * ••• Катедри ТНМУ •••
Медичний факультет ННІ морфології:
анатомії людинипатологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициноюгістології та ембріологіїоперативної хірургії та топографічної анатоміїмедичної інформатики
ННІ медико-біологічних проблем:
медичної біологіїмікробіології, вірусології та імунологіїфізіології з основами біоетики та біобезпекигромадського здоров'’я та управління охороною здоров'яфізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна:
медичної біохіміїфармакології з клінічною фармакологієюзагальної гігієни та екології
ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів:
патологічної фізіологіїмедицини катастроф та військової медицинимедичної фізики діягностичного та лікувального обладнанняфілософії та суспільних дисциплінукраїнської мовиіноземних мов
Клінічні катедри:
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатріївнутрішньої медицини № 1внутрішньої медицини № 3функціональної і лабораторної діягностикимедичної реабілітаціїпервинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицининевідкладної та екстреної медичної допомогиінфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобаминеврологіїпсихіятрії, наркології та медичної психологіїдитячих хвороб з дитячою хірургієюзагальної хірургіїхірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчукатравматології та ортопедії з військово-польовою хірургієюанестезіології та інтенсивної терапіїоториноларингології та офтальмологіїонкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медициниакушерства та гінекології № 1
Фармацевтичний факультет управління та економіки фармації з технологією ліківфармацевтичної хіміїфармакогнозії з медичною ботанікоюклінічної фармаціїзагальної хімії
Стоматологічний факультет хірургічної стоматології терапевтичної стоматологіїдитячої стоматологіїортопедичної стоматології
Факультет іноземних студентів хірургії № 2акушерства та гінекології № 2педіятрії № 2внутрішньої медицини № 2клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства
ННІ післядипломної освіти хірургіїтерапії та сімейної медицинипедіатріїакушерства та гінекологіїфармаціїстоматології
Окремо див. ТНМУ Див. також Катедри ТНЕУКатедри ТНПУКатедри ТНТУ


* * * ••• Катедри ТНПУ •••
англійської філології та методики навчання англійської мовиботаніки та зоологіївсесвітньої історії та релігієзнавствагеографії та методики її навчаннягеографії України і туризмугеоекології і методики навчання екологічних дисциплінжурналістикизагального мовознавства і слов’янських мовзагальної біології та методики навчання природничих дисциплініноземних мов, теорії і практики перекладуінформатики і методики її викладанняісторії України, археології та спеціяльних галузей історичних науккомп'ютерних технологійматематики та методики її навчаннямашинознавства і транспортумузикознавста та методики музичного мистецтванімецької філології та методики викладання німецької мовиобразотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладанняортопедагогіки та фізичної терапіїпедагогіки і методики початкової та дошкільної освітипедагогіки та менеджменту освітипсихології розвитку та консультуванняпсихологіїромано-германської філологіїсоціяльної педагогіки та соціяльної роботитеатрального мистетцватеоретичних основ і методики фізичного вихованнятеорії і методики олімпійського та професійного спортутеорії і методики української та світової літературтехнологічної освіти та охорони праціукраїнської мови і методики її навчанняфізики і методики її викладанняфізичного вихованняфілологічних дисциплін початкової освітифілософії та суспільних наукхімії та методики її навчання
Окремо див. ТНПУ Див. також Катедри ТНЕУКатедри ТНМУКатедри ТНТУ


* * * ••• Катедри ТНТУ •••
Факультет інженерії машин, споруд та технологій автомобілівбудівельної механікибудівельних конструкційконструювання верстатів, інструментів та машинобладнання харчових технологійтехнічної механіки та сільськогосподарських машинтехнології машинобудуваннятехнології та обладнання зварювального виробництвахарчової біотехнології та хіміїфізичного виховання і спорту
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії автоматизації технологічних процесів і виробництвбіотехнічних системвищої математикиелектричної інженеріїкомп'ютерно-інтегрованих технологійприладів і контрольно-вимірювальних системрадіотехнічних систем
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії комп'ютерних науккомп'ютерних систем та мережпрограмної інженеріїматематичних методів в інженеріїінформатики та математичного моделювання
Факультет економіки та менеджменту **промислового маркетингуекономічної кібернетикиекономіки та фінансівбухгалтерського обліку та авдитуменеджменту та адмініструванняуправління інноваційною діяльністю та сферою послугпсихологіїукраїнознавства та філософії
Окремо див. ТНТУ. Див. також Катедри ТНЕУКатедри ТНМУКатедри ТНПУ

Див. також

Джерела

Зауваги