Шаблон:Катедри ТНМУ

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
* * * ••• Катедри ТНМУ •••
Медичний факультет ННІ морфології:
анатомії людинипатологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициноюгістології та ембріологіїоперативної хірургії та топографічної анатоміїмедичної інформатики
ННІ медико-біологічних проблем:
медичної біологіїмікробіології, вірусології та імунологіїфізіології з основами біоетики та біобезпекигромадського здоров'’я та управління охороною здоров'яфізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна:
медичної біохіміїфармакології з клінічною фармакологієюзагальної гігієни та екології
ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів:
патологічної фізіологіїмедицини катастроф та військової медицинимедичної фізики діягностичного та лікувального обладнанняфілософії та суспільних дисциплінукраїнської мовиіноземних мов
Клінічні катедри:
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіятріївнутрішньої медицини № 1внутрішньої медицини № 3функціональної і лабораторної діягностикимедичної реабілітаціїпервинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицининевідкладної та екстреної медичної допомогиінфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобаминеврологіїпсихіятрії, наркології та медичної психологіїдитячих хвороб з дитячою хірургієюзагальної хірургіїхірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчукатравматології та ортопедії з військово-польовою хірургієюанестезіології та інтенсивної терапіїоториноларингології та офтальмологіїонкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медициниакушерства та гінекології № 1
Фармацевтичний факультет управління та економіки фармації з технологією ліківфармацевтичної хіміїфармакогнозії з медичною ботанікоюклінічної фармаціїзагальної хімії
Стоматологічний факультет хірургічної стоматології терапевтичної стоматологіїдитячої стоматологіїортопедичної стоматології
Факультет іноземних студентів хірургії № 2акушерства та гінекології № 2педіятрії № 2внутрішньої медицини № 2клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства
ННІ післядипломної освіти хірургіїтерапії та сімейної медицинипедіатріїакушерства та гінекологіїфармаціїстоматології
Окремо див. ТНМУ Див. також Катедри ТНЕУКатедри ТНПУКатедри ТНТУ