Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Навчальний посібник
Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення
Обкладинка книги
Обкладинка книги
Творчий колектив
Редакційна група: Т. Грошовий, Н. Марків, Л. Яворська, В. Підгірний, А. Денис
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль
Видавництво: «Укрмедкнига»
Мова: українська
Тема/Жанр: науково-історичний
Друк: підписано до друку:25.05.2017
друк: 2017
Технічні відомости
Наклад: 500
Сторінки: 418
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 33,80
ISBN: 978-966-673-300-2

«Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення» — книга про фармацевтичний факультет Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, видана до 60-річчя університету і 17-річчя факультету.

Відомости

Авторський колектив

Рецензенти:

 • Богдан Громовик, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач катедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
 • Дмитро Волох, доктор фармацевтичних наук, професор катедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • Володимир Борищук, кандидат фармацевтичних наук, доцент катедри організації та економіки фармації Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Технічні дані

Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (протокол № 12 від 28 лютого 2017).

Редагування і коректура — Віта Ситар.

Технічний редактор — С. Демчишин.

Дизайн обкладинки — Павло Кушик.

Комп’ютерне верстання — Г. Жмурко.

Підписано до друку 25 травня 2017. Формат 70×100/16. Папір офсетний № 1. Гарнітура «Philosopher». Друк офсетний. Умовних друкарських аркушів 33,80. Обліково-видавничих аркушів 32,25. Наклад 500 примірників.

Анотація

Науково-історичне видання «Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення» присвячене 60-річчю створення Тернопільського державного медичного інституту (нині Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського) і 17-річчю фармацевтичного факультету.

Наведено основні віхи розвитку аптечних закладів Тернопілля від далеких часів до сьогодення. Подано коротку історію Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, життєписи ректорів, видатних професорів, керівників аптечної служби области, багатьох практичних працівників аптек м. Тернополя, районів Тернопільщини, деяких аптек м. Львова і викладачів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького — уродженців нашого краю.

Подано матеріяли про деяких репресованих фармацевтів і тих наших земляків, які з різних причин опинилися за межами рідного краю.

Описано становлення і розвиток фармацевтичного факультету та його катедр, наведено життєписи й наукові здобутки їхніх викладачів. Подано списки випускників факультету (2005—2016) та їхні спогади про студентські роки і перші кроки професійної діяльности.

Книгу ілюстровано світлинами з архівів катедр, домашніх архівів випускників і викладачів.

Видання призначено для науковців, студентів, практичних працівників фармацевтичної галузі й усіх, хто цікавиться історією нашого краю.

Зміст

 • Передмова
 • Список умовних скорочень
 • Історія розвитку аптечних закладів Тернопілля
  • З далеких часів відкриття аптек Тернопільщини
  • Організація роботи аптечних закладів (1939—1990)
  • Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання
 • Керівники аптечної служби Тернопільської області
 • Спогади про керівників аптечної служби Тернопільщини
  • Спогади про друзів моїх
  • Улюбленій справі віддав життя
  • Спогади про В. П. Марковського та В. О. Куца
 • Тернопільський центральний аптечний склад
 • Керівники служби контролю якості лікарських засобів області
 • Виробник лікарських засобів ТОВ «Тернофарм»
 • Фармацевти в діаспорі
 • Репресовані фармацевти
 • Аптеки міста Тернополя
 • Аптеки районів Тернопільщини
 • Аптеки Львова
 • Підготовка фармацевтичних кадрів
  • Тернопільський державний медичний університет: від створення до сьогодення
 • Ректори Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
 • Видатні особистості — медики Тернопілля
 • Становлення та розвиток фармацевтичного факультету
 • Кафедра фармацевтичної хімії
 • Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
 • Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
 • Кафедра фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти
 • Вихідці з Тернопільщини — науковці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 • Чортківський державний медичний коледж
 • Випускники фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
 • Список літератури

Джерела

Зауваги