Тернопіль / Tarnopol: історія міста

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Тернопіль / Tarnopol:
історія міста
Обкладинка книги
Обкладинка книги
Творчий колектив
Автор: Олександр Петровський, Олег Гаврилюк, Володимир Окаринський, Ігор Крочак
Редакційна група: редактор — Ігор Миколів;
ілюстрації: Едуард Кислинський, Ігор Крочак, Юрій Кожій, Лілія Берник та з фондів ДАТОи, ТОКМ
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ТзОВ «Видавництво Астон»
Мова: українська
Тема/Жанр: наукове видання
Друк: підписано до друку: 11.08.2010
друк: 2010, ТОВ «Гал-Друк»
Технічні відомости
Наклад: невідомо
Сторінки: 216
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 15,7
ISBN: 978-966-308-375-9

«Тернопіль / Tarnopol: історія міста» — книга про місто Тернопіль.

Відомости

Автори: Олександр Петровський, Олег Гаврилюк, Володимир Окаринський, Ігор Крочак.

Рецензенти:

У книзі використано матеріяли з фондів Головного архіву давніх актів м. Варшави, Державного архіву Вавеля м. Кракова, Державного архіву Тернопільської области, Тернопільського обласного краєзнавчого музею, відділів рукописів Ягайлонської бібліотеки м. Кракова та Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України тощо, більшість фото — Ігоря Крочака, Едуарда Кислинського.

На першому форзаці зображена французька мапа (Париж, 1700 рік), на другому — австрійська (1880 рік).

Видано за фінансової підтримки Тернопільської міської ради. Передмова — міського голови Тернополя Романа Заставного.

ISBN 978-966-308-375-9.

Технічні дані

Редактор — Ігор Миколів.

Комп’ютерний набір — Олег Гаврилюк, Володимир Окаринський, Олександр Петровський.

Комп’ютерна верстка — Марія Логош.

Світлини Едуарда Кислинського, Ігоря Крочака, Юрія Кожія, Лілії Берник та з фондів Державного архіву Тернопільської области, Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Дизайн обкладинки Петра Тирпака.

Підписано до друку 11 серпня 2010. Формат 70x100 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Умовно-друкованих аркушів 15,7. Обліково-видавничих аркушів 21,1.

Видано ТзОВ «Видавництво Астон», віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль.

Анотація

Книга присвячена історичним аспектам формування культурно-історичного обличчя Тернополя протягом усієї історії міста. Докладно висвітлено археологічне минуле території міста та його околиць, ранню історію середньовічного Тернополя, побут і культуру міста модерної доби. Особливу увагу присвячено висвітленню маловідомих сторінок історії міста.

Видання розраховане на краєзнавців, істориків, пам’яткознавців та широке коло читачів, що цікавляться історією рідного краю і міста Тернополя.

Зміст

 • Вступ
 • Розділ І
  • Давнє минуле Тернополя
 • Розділ II
  • Заснування і розвиток міста у XVI—XVIII століттях
 • Розділ III
  • Тарнополь за часів Австрійської та Австро-Угорської імперій
 • Розділ IV
  • Місто під час Першої світової війни та у міжвоєнний період
 • Розділ V
  • Друга світова війна та повоєнний розвиток Тернополя
 • Розділ VI
  • Тернопіль на зламі XX і XXI століть
 • Післямова
 • Список використаних джерел
 • Summary
 • Resume

Джерело

Зауваги