Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Абревіятура: ТНТУ
Инші назви: колишні: Тернопільський загальнотехнічний факультету ЛПІ, Тернопільський філіял ЛПТ, Тернопільський приладобудівний інститут, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя; англ. Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Приналежність: МОН України
Розташування: м. Тернопіль, Україна
Заснування: 11 листопада 1960
Очільник: Петро Ясній
Студенти: ~
Контакти: 46001, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна; тел. (0352) 519701, факс: (0352) 254983, e-mail univ(равлик)tu.edu.te.ua; вебсторінка

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя — вищий навчальний заклад у м. Тернополі.

Історія

11 листопада 1960 на базі Львівського політехнічного інституту в будівлі колишньої жіночої гімназії імені Адама Міцкевича організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет з вечірньою та заочною формами навчання. Перші дванадцять викладачів на чолі з деканом факультету В. Столярчуком приїхали зі Львова.

1962 розпочалася підготовка фахівців за денною формою навчання. 15 травня 1964 факультет реорганізовано в Тернопільський філіял Львівського політехнічного інституту. У перші роки існування факультету й філіялу створені катедри вищої математики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки, фізики й енергетики. Філіял очолив доцент А. Щербаков. У наступні роки створені нові катедри: суспільно-політичних наук, теоретичної механіки, іноземних мов, технології металів, верстатів та інструментів, фізики, загальної й теоретичної електротехніки, фізичного виховання.

27 лютого 1991 на базі Тернопільського філіялу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут. На той час в інституті було 3 факультети, що об'єднували 13 катедр, студентів — 2420, працювало 150 викладачів, з них — 76 докторів та кандидатів наук. Збудовано новий навчально-лабораторний корпус, для розширення зв’язків з виробництвом придбано корпуси на підприємствах — «Ватрі», комбайновому заводі, «Сатурні», закладено фундамент нинішнього освітньо-мистецького комплексу «Політехнік».

З квітня 1995 навчальний заклад носить ім'я українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя. З того ж року університет перейшов до підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами Міністерства освіти України.

30 грудня 1996 Кабінетом Міністрів України на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. В університеті започатковано нові напрями підготовки фахівців — комп’ютерного, електротехнічного, харчового та економічного профілів. У складі вишу функціонувало вісім факультетів: механіко-технологічний, переробних і харчових виробництв, електромеханічний, комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, комп'ютерних технологій, управління і бізнесу у виробництві, контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем, економіки і підприємницької діяльности. На 36 катедрах готували бакалаврів, спеціялістів та магістрів з 19 напрямів базової та 22 спеціяльностей повної вищої освіти.

З 1999 університет є членом Европейської асоціяції університетів (EUA), а 2005 підписав Велику Хартію університетів Европи. Того ж року в університеті під керівництвом професора Петра Яснія (на той час проректора з наукової роботи) створена перша в Україні регіональна академія CISCO, її Інститут підприємництва, які готують спеціялістів у галузі комп'ютерних мереж.

2003 введено в експлуатацію найбільший в Тернопільській области спортивно-оздоровчий та навчально-мистецький центр «Політехнік».

11 грудня 2009 Указом Президента України університету надано статус національного.

2009 до складу університету перейшли студенти й викладачі приватного Інституту економіки і підприємництва, що дозволило готувати фахівців за новими економічними спеціальностями — облік і аудит та фінанси і кредит.

У 2009—2010 роках на відзначення 165-річчя з дня народження Івана Пулюя та 50-річчя з дня створення вишу Національний банк України в серії «Видатні особистості України», увів в обіг пам'ятну монету, присвячену Іванові Пулюю. Тоді ж відбулося відкриття музею історії вишу.

У 2011 з ініціятиви університету створено Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» (директор — Г. Химич) як платформу для широкої активізації інноваційної діяльности в Західному регіоні України в галузі екології, енергозбереження та інформаційних технологій.

Важливим культурним та інформаційним центром університету є наукова бібліотека, яка 2012 стала першою від України членом Міжнародної асоціяції науково-технічних бібліотек університетів (IATUL).

Наприкінці 2015 прийнято рішення про реорганізацію факультетів. Нині підготовку фахівців проводять на п’яти факультетах: інженерії машин, споруд та технологій; економіки та менеджменту; прикладних інформаційних технологій та електроінженерії; комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії; факультету по роботі з іноземними студентами.

Структура університету

Факультети:

Коледжі
Наукові підрозділи та установи
 • Науково-дослідна частина
 • Науково-дослідні лабораторії
  • Науково-дослідна лабораторія по застосуванню полімерних конструкційних матеріалів у газотранспортному обладнанні (НДЛ-1)
  • Лабораторія твердих сплавів
  • Лабораторія «Електромагнітної сумісності і джерел живлення світлотехнічних пристроїв і систем»
  • Відділ медичного апаратобудування ТНТУ факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем, катедра біотехнічних систем
  • Науково-дослідна лабораторія систем вторинного електроживлення (НДЛ-2)
  • Науково-дослідна лабораторія «Механіки руйнування конструкційних матеріялів»
  • Навчально-інформаційний центр енергозбереження та енергетичного менеджменту
  • Лабораторія математичного моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах
  • Навчально-науково-виробнича дільниця
  • Науково-дослідна лабораторія енергоощадності та проблем енергетики
  • Науково-дослідна лабораторія «Синтезу технологічних інновацій в машинобудуванні»
  • Науково-дослідна лабораторія «Інформаційних технологій та інтелектуальних систем»
  • Науково-випробувальна лабораторія будівельних матеріялів, виробів та конструкцій
  • Випробувальна лабораторія Х-променевої медтехніки
  • Науково-дослідна лабораторія «Розумне місто Тернопіль»
  • Науково-дослідна лабораторія «Лазерного впливу на матеріяли»
 • Відділ аспірантури і докторантури
 • Спеціялізовані Вчені ради університету
 • Підрозділи у Google Scholar
 • Рада молодих учених і спеціалістів
 • Студентське наукове товариство
 • Інженерно-технічна комісія Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Університетські центри
 • Центр інформаційних технологій
 • Центр перепідготовки та післядипломної освіти
 • Центр іноземних мов
 • Центр електронного навчання ТНТУ
 • Індо-Європейський центр
 • Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту
Студентські структури
 • Студентський профспілковий комітет
 • Студентська рада
 • Студентське наукове товариство
 • Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню
 • Студентське містечко
Инші

Кадровий склад

Серед 447 науково-педагогічних працівників університету є 1 лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 3 — лавреати Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених, 15 присвоєно почесні звання України, 15 — академіки і член-кореспонденти галузевих академій наук України, понад 50 — доктори наук і професори, більше 230 — кандидати наук і доценти.

Ректори

 • декани Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту
 • декани Тернопільського філіялу ЛПТ
 • ректор Тернопільського приладобудівного інституту
  • Олег Шаблій — 27 лютого 1991 — 30 грудня 1996;
 • ректори Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
  • Олег Шаблій — 30 грудня 1996 — квітень 2007;
  • Петро Ясній — квітень 2007 — грудень 2009
 • ректори Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
  • Петро Ясній — від 11 грудня 2009.

Ректорат

Почесні доктори і професори

З 2012 для видатних вчених України і світу, які тісно співпрацюють з університетом і сприяють підвищенню його престижу, запроваджено звання Почесного доктора ТНТУ ім. Пулюя. Це почесне звання присвоєно 7 українським та зарубіжних ученим, також звання почесного професора присвоєно 21 вченому.

Навчально-методична робота

Станом на 2019 рік в університеті навчається понад 9500 осіб.

У 2012 розпочато участь студентів у Програмах подвійних дипломів. Університет підтримує наукові зв'язки з понад 70 провідними закордонними університетами США, Канади, Німеччини, Франції, Швеції, Великобританії, Польщі, Китаю, Індії та инших держав.

Наукова діяльність

Від 1996 університет видає фахові наукові журнали «Вісник ТНТУ», «Галицький економічний вісник» та електронне наукове фахове видання «Соціяльно-економічні проблеми і держава».

Наукові школи

У 1970-х–1980-х роках створено перші наукові школи під керівництвом: професора О. Шаблія — з механіки деформівного твердого тіла, професора В. Кулініча — джерел живлення, доцента Б. Гевка — технології виготовлення спіральних шнеків, доцента С. Дубиняка — динаміки машин і передач гнучкою ланкою, доцента С. Нагорняка — ріжучих інструментів та запобіжних пристроїв, доцента Б. Петровського — застосування полімерів у газотранспортному обладнанні й машинобудуванні, доцентки Л. Бодрової — твердих сплавів, доцента Я. Проця — струминних елементів автоматичних пристроїв, доцента А. Буняка — розробки засобів автоматизації на базі мікропроцесорної техніки, доцента А. Рудника — обробки матеріялів тиском, доцента Н. Залюбовської — силікатних матеріялів, доцента Ю. Нікіфорова — лазерного впливу на матеріяли.

У 2000-х роках продовжували наукові дослідження наукові школи під керівництвом: професорів О. Шаблія М. і Петра Яснія — в галузі механіки деформівного твердого тіла, професорів Б. Гевка, М. Пилипця, Романа Рогатинського — технології машинобудування й підіймально-транспортних механізмів, професора Я. Драгана — проблем теорії сигналів, професора П. Євтуха — інформаційно-вимірювальних систем, професора П. Стухляка — розробки нових композиційних матеріялів. Розпочали роботу нові наукові школи під керівництвом: професора В. Андрійчука — електромагнітної сумісности і джерел живлення світлотехнічних пристроїв і систем, І. професора Луціва — багатолезового оснащення для обробки поверхонь обертання, професора М. Приймака — моделювання автоматизованих систем, професора Н. Буняк — психофізіології, професора З. Гуцайлюка — фінансів і бухгалтерського обліку, професора В. Гринчуцького — історії економічної думки, професора В. Мартиненка — розроблення оснащення с/г машин, професора Б. Яворського — інтелектуальних електронних систем.

Міжнародна діяльність

2007 створено Центр підготовки іноземних студентів, який 2011 переріс у факультет по роботі з іноземними студентами.

Нині в університеті здобуває освіту 331 іноземний громадянин з 39 країн світу. Найбільше студентів з Єгипту, Нігерії, Зімбабве, Конго, Замбії.

У 2007—2008 створені спільні факультети з університетом Шобіт (м. Нью Делі, Індія), Технологічним університетом Таджикистану (м. Душанбе, Республіка Таджикистан). 2011 в м. Душанбе відкрито перший в Таджикистані локальний центр дистанційної освіти. 2012 створено Локальний ЦДО при Українському культурному центрі в м. Детройті (штат Мічиган, США), а в червні 2014 — вперше відбувся дистанційний захист бакалаврської дипломної роботи випускником, який навчався на базі цього центру.

В університеті функціонують міжнародні освітні центри: регіональна мережева академія СІSСО (США, 1999); сертифікаційний центр VUE (2000); регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс (Франція, 2000); академія Місrosoft ІТ (США, 2002); авторизований навчальний центр АСКОН (Росія, 2002); навчальний центр QNX Software Systems (Канада, 2003); навчальний центр SUN Microsystems (США, 2004); навчальний центр ІВМ (США, 2006); Університетська програма STMicroelectronix (Швейцарія, 2007); Інститут підприємництва СІSСО (США, 2008); Авторизований навчальний центр компанії D-Link (Тайвань, 2010), навчальний центр С++ (2014).

Університет співпрацює за прямими договорами з 91 університетом Польщі, Німеччини, Франції, Швеції, Іспанії, Словаччини, Румунії, Литви, США, Канади та Великобританії.

Виші-партнери
 • Азербайджан — Бакинський словянський університет;
 • Білорусь — Могилівський державний університет продовольства;
 • олгарія — Софійський технічний університет;
 • Боснія і Герцеговина — Університет східного Сараєво;
 • Великобританія — Кембриджський університет, Бакінгемширський новий університет, Гліндворський університет;
 • Естонія — Таллінський технологічний університет;
 • Індія — Університет Шобіт;
 • Канада — Маунт Сент-Вінсент університет;
 • Литва — Клайпедський університет, Каунаський технологічний університет;
 • Німеччина — Університет Шмалькальден — Штутгартський університет;
 • Польща — Університет «Вроцлавська політехніка», Ряшівський політехнічний університет, Ягайлонський університет, Кошалінський технологічний університет, Технічно-гуманістична академія, Військово-технічна академія імені Ярослава Домбровського, Державна вища технічна школа (м. Новий Санч), Люблінська політехніка, Опольська політехніка, Ґданський політехнічний університет, Вища школа менеджменту охорони праці в Катовіцах, Вища школа інженерії та економіки в Слупську, Суспільна академія наук у Лодзі, Сілезька політехніка, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Лодзький технічний університет, Державне вище професійне училище імені Яна Амоса Коменського в Лешно, Університет Марії Кюрі-Склодовської;
 • Португалія — Університет Міньо, Школа економіки та бізнесу;
 • Росія — Оренбурзький державний університет, Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет «ЛЭТИ» імені В. І. Ульянова, Воронезький державний технічний університет, Національний дослідницький університет Росії, Сибірський державний індустріяльний університет, Пензенська державна технологічна академія;
 • Словаччина — Жилинський університет;
 • Словенія — Університет Марібор;
 • США — Каліфорнійський університет,Університет Вісконсин, Північний університет Іллінойсу;
 • Таджикистан — Технологічний університет Таджикистану;
 • Туреччина — Гедік Університет;
 • Фінляндія — Технологічний університет Тампере;
 • Франція — Університет П'єра і Марії К'юрі, Університет Блеза Паскаля, Інститут сучасної механіки, Мережа Вищих інженерних шкіл Франції, Центральна школа електроніки, Вищий інститут електроніки, Паризький католицький інститут, Міжнародна вища школа комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Чад — Нджаменський університет;
 • Швеція — Університет Уппсала.

Випускники університету

Перші випускники розпочали роботу на промислових підприємствах та поповнили професорсько-викладацький склад навчального закладу.

Всього за роки існування університету випущено більше ? тисяч спеціялістів.

Студент третього курсу факультету економіки і підприємницької діяльности Степан Стефурак загинув 22 вересня 2014, відстоюючи незалежність України в боях у селі Піски поблизу Донецького аеропорту. На його честь в університеті відкрито пам’ятну дошку й облаштовано аудиторію.

Відомі випускники:

 • Олег Герман — український поет, громадсько-культурний діяч, професор ТНТУ;
 • Володимир Дейнекін — український управлінець, директор заводу «Сатурн»;
 • Орест Драган — український управлінець, комерційний директор АТ «Ватра»;
 • Олександр Калайджан — український управлінець, директор ВАТ «Тернопільський комбайновий завод»;
 • Олег Караванський — український управлінець, керівник ВАТ «Тернопільгаз»;
 • Олександр Ковальчук — український управлінець, генеральний директор ВАТ «Булат»,
 • Анатолій Кучеренко — український господарник, міський голова Тернополя 1998—2002;
 • Андрій Навроцький — український управлінець, виконавчий директор заводу «Сатурн»;
 • Василь Щиренко — український управлінець, генеральний директор АТ «Ватра»;
 • О. Яловий — український управлінець, комерційний директор акціонерного СП «Латвія-Німеччина»;
 • Петро Ясній — український вчений, ректор ТНТУ, член-кореспондент інженерної Академії України, доктор технічних наук та инші.

Досягнення

Відзнаки й нагороди

Символіка

Університет та факультети мають свої герби.

Гімн університету 22 лютого 2011 написав (слова та музику) тернопільський поет, професор ТНТУ Олег Герман.

Примітки

Джерела

Додатково
 • Шаблон:ХНЗ-ТНТУ
 • Науковці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя / М. Медюх, В. Лазарюк. — Тернопіль : Джура, 2010. — 204 с. — ISBN 978-966-185-047-6.

Посилання

Nuvola apps kaboodle.svg Зовнішні відеофайли
ВСТУП 2019. Запрошуємо на навчання! // ТНТУ ім.Івана Пулюя. — 2018. — 14 лист.
Study in Ukraine. Ternopil Ivan Puluj National Technical University // ТНТУ ім.Івана Пулюя. — 2019. — 16 лют.
* * * ••• Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) •••
Директори, ректори Всеволод Столярчук (1960—1962)Анатолій Щербаков (1962—1968)Анатолій Поліщук (1968—1985)Олег Шаблій (1985—2007)Петро Ясній (від 2007)
Факультети інженерії машин, споруд та технологійприкладних інформаційних технологій та електроінженеріїкомп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженеріїекономіки та менеджментупо роботі з іноземними студентами
Коледжі, ліцей Зборівський коледжТехнічний коледжГусятинський коледжТехнічний ліцей.
Катедри Катедри ТНТУ (див. окремо)
Фахові журнали «Вісник ТНТУ»«Галицький економічний вісник»«Соціяльно-економічні проблеми і держава»
Инше Музей історії ТНТУНауково-технічна бібліотека ТНТУ
Пам'ятка архітектури: Лазня (нині — один з навчальних корпусів ТНТУ)
Окремо див. ТНЕУТНМУТНПУ
* * * ••• Навчальні заклади Тернополя •••
Виші Педагогічний університет • Західноукраїнський університет • Технічний університет • Медичний університет • Інститут педагогічної освіти • Інститут соціяльних та інформаційних технологій • Комерційний інститут
Коледжі Технічний коледж ТНТУ • Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола • Тернопільський коледж університету «Україна» • Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж • Медичний коледж • Коледж харчових технологій і торгівлі • Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької
Училища № 4 імені Михайла Паращука • Ресторанного сервісу і торгівлі • Сфери послуг та туризму • Технологій та дизайну
Гімназії Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка • Тернопільська класична гімназія • Гімназія «Гармонія» Галицького коледжу
Школи Загальноосвітні: № 2 (правовий ліцей) • № 3 (спеціалізована) • № 4 • № 5 (спеціалізована) • № 6 імені Назарія Яремчука • № 7 (спеціалізована) • № 8 • № 9 імені Іванни Блажкевич (економічний ліцей) • № 10 • № 11 • № 12 (школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого) • № 13 імені Андрія Юркевича (ліцей) • № 14 імені Богдана Лепкого • № 15 (медичний ліцей) • № 16 імені Володимира Левицького • № 17 імені Володимира Вихруща • № 18 • № 19 • № 20 • № 21 • № 22 • № 23 • № 24 • № 25 • № 26 • № 27 • № 28 • № 29 • № 30 • СЗШ І ступеня (іноземні мови) • СЗШ І ступеня (економіка)

Мистецькі: Обласна експериментальна школа мистецтв • Зоринка (хорова школа) • Музична школа № 1 імені Василя Барвінського • Музична школа № 2 імені Михайла Вербицького

Инші Технічний ліцей • Ліцей моделювання одягу та перукарського мистецтва • Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр • Центр професійно-технічної освіти № 1 • Християнський колегіум імені Йосипа Сліпого
Колишні Гімназії: Тернопільська українська гімназія • Гімназія товариства «Рідна Школа» • Перша тернопільська гімназія • Друга тернопільська гімназія • Третя тернопільська гімназія • Тернопільська державна механічна гімназія • Тернопільська гімназія єзуїтів

Инші: Тернопільська чоловіча учительська семінарія • Тернопільська реальна школа