Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга шоста

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Реабілітовані історією.
Тернопільська область.
Книга шоста
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Творчий колектив
Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Галина Маєвська
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ТзОВ «Терно-граф»
Мова: українська
Серія/Том: «Реабілітовані історією»
Тема/Жанр: науково-документальна серія
Друк: підписано до друку: 18 червня 2020
друк: 2020
Технічні відомости
Наклад: 50
Сторінки: 672
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 54,6
ISBN: 978-966-457-402-7

«Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга шоста» — науково-документальна книга про політичні репресії радянської доби та створення мартирологу безпідставно репресованих громадян.

Відомости

Анотація

У шостій книзі серії видань «Реабілітовані історією. Тернопільська область» представлені документальні матеріяли, спомини, статті і нариси про репресії радянської влади в краї. а також біографічні довідки про невинно репресованих уродженців і мешканців области, що через певні причини не увійшли в попередні книги. Окремо поданий мартиролог вихідців з Тернопільщини, котрі у 1920—1930-ті роки проживали у колишньому Радянському Союзі і стали жертвами політичного терору в цій тоталітарній державі.

Книга адресована всім, кого хвилює правда про трагічний період в історії нашого народу, коли комуністичним режимом було розв’язано нечуваний за своїми масштабами терор і були репресовані мільйони ні в чому невинних людей.

Від обласної редакційної колегії

Вихід у світ шостої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область» знаменує, що пройдено головний етап у здійсненні справи важливої суспільної ваги — публікації відомостей про уродженців і жителів сучасної Тернопільщини, котрі в період тоталітарного комуністичного режиму були репресовані: ув’язнені у тюрмах і виправно-трудових таборах або були страчені.

Безпосередньо у шостій книзі подані оригінальні архівні документи, спомини свідків і жертв терору, а також наукові статті і публіцистичні нариси, в яких оповідається про осіб, які були репресовані. Представлено додатковий список репресованих уродженців і жителів области, відомости про котрих з різних причин раніше не вдалося зібрати. Він включає 1270 осіб. Його джерелом стали не тільки архівні матеріяли, а й публікації в історичній, краєзнавчій, мемуарній літературі.

Враховуючи історичну долю території сучасної Тернопільської области, внаслідок чого тисячі її уродженців від початку 1920-х років проживали в тодішньому Радянському Союзі, де чимало з них були репресовані, цілком логічним і виправданим стало рішення підготувати й опублікувати окремо мартиролог вихідців з регіону — жертв політичного терору в 1921—1939 роках у СРСР. У шостій книзі подано біографічні відомости, інколи детальніші, ніж вимагалося установчими документами, про 3070 таких осіб. Серед них, зокрема, є 27 вихідців з Тернопільщини, котрі восени 1937 — на початку 1938 були страчені в горезвісному урочищі Сандармох у нинішній російській Карелії. Треба відзначити, що мартиролог є неповним, оскільки видання «Реабілітовані історією» у 27 томах не завершено і про дуже багато наших краян — невинних жертв репресій відомостей ще не опубліковано. Складність ідентифікації тисяч реабілітованих осіб за місцем народження ускладнюється тією обставиною, що в їхніх так званих «слідчих справах» таким місцем вказуються Галичина, Волинь, Польща або Австро-Угорщина.

Авторський колектив

Головна редакційна колегія: В. Смолій (голова), О. Рубльов (заступник голови), О. Реєнт (заступник голови), В. Бірчак (заступник голови), Р. Подкур (відповідальний секретар), О. В. Бажан, О. Г. Бажан, Г. Боряк, В. В'ятрович, Б. Галайко, І. Кісіль, С. Кокін, В. М. Литвин, М. Р. Литвин, Н. Маковська, Є. Марчук, Г. Папакін, Р. Пиріг, О. Тахтай, Ю. Терещенко, І. Усенко.

Обласна редакційна колегія: О. Бажан, Антон Грицишин, Петро Гудима, Петро Гуцал, Любомир Крупа, І. Кульчицький, Валентина Маєвська, Ігор Олещук, Федір Полянський, В. Устенко.

Рецензенти:

Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Галина Маєвська.

Редакційно-видавнича група: Жанна Гановська, Петро Гуцал, Світлана Лис, Валентина Маєвська, Галина Маєвська, Надія Ставицька.

Науковий редактор: Петро Гуцал.

Комп'ютерна верстка: Т. Метельська

Технічна редакторка: Т. Яворська

Технічні дані

Здано до складання 2 червня 2020. Підписано до друку 18 червня 2020.

Формат — 70х100 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура — Times ETD.

Умовних друкованих аркушів — 54,6. Обліково-видавничих аркушів — 64,94. Наклад — 50 примірників. ? сторінок.

Видавець і виготовлювач: ТзОВ «Терно-граф» (м. Тернопіль).

ISBN 978-966-457-402-7

Зміст

Див. також

Джерела

Основні

Примітки

Зауваги