Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга четверта

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Реабілітовані історією.
Тернопільська область.
Книга четверта
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Творчий колектив
Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Любомир Кіт
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ТзОВ «Терно-граф»
Мова: українська
Серія/Том: «Реабілітовані історією»
Тема/Жанр: науково-документальна серія
Друк: підписано до друку: 3 грудня 2015
друк: 2016
Технічні відомости
Наклад: 600
Сторінки: 528
Розмір/вага: 42,9
Палітурка: тверда
ISBN: 978-966-457-134-7

«Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга четверта» — науково-документальна книга про політичні репресії радянської доби та створення мартирологу безпідставно репресованих громадян.

Відомости

Анотація

Четверта книга про терор і репресії на Тернопільщині комуністичного режиму продовжує науково-документальну серію «Реабілітовані історією», що виходить в Україні. В книзі публікуються вперше оригінальні архівні документи, вміщені спогади репресованих, нариси і статті про відомих і маловідомих досі уродженців Тернопільського краю, котрі були заарештовані та ув'язнені за політичними мотивами в радянський період. Основний зміст книги — мартиролог невинних жертв репресій, вихідців з Підволочиського, Підгаєцького і Теребовлянського районів Тернопільської области.

Видання покликане глибше і більш системно показати масштаби злочинів, вчинених проти власного народу владою колишнього Радянського Союзу та її репресивними державними органами. Це завдання особливо актуальне в контексті декомунізації, що проводиться нині в Україні, а також утвердження історичної правди про наше минуле й повернення в історію імен тих, хто став жертвою тиранії, проявив незламну волю у протистоянні і боротьбі з нею.

Книга адресується всім, хто хоче знати правду про політичний терор в СРСР, про національно-визвольну боротьбу в Україні, про співвітчизників — жертв репресій комуністичної влади.

Від обласної редакційної колегії

Четверта книга серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область» побачила світ завдяки постійній всебічній підтримці Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради. У виданні продовжується публікація документальних матеріялів, споминів та історичних нарисів, а найголовніше — списків уродженців і жителів Тернопільщини, котрі зазнали політичних репресій в часи тоталітарного комуністичного режиму. Біографічні дані подаються про репресованих з трьох нинішніх районів области — Підволочиського, Підгаєцького і Теребовлянського.

Центральне місце в книзі займає мартиролог жертв політичного терору в радянський період на Тернопільщині. Опрацьовані редакційно-видавничою групою архівно-кримінальні справи, документально-історичні публікації, а також инші матеріяли, зокрема, книг видання «Реабілітовані історією», що вийшли в усіх областях України, та сайту в Інтернеті «Жертви політичного терору в СРСР», дали змогу подати список осіб, які були ув'язненні або страчені, — уродженців і мешканців вказаних вище районів Тернопільської области.

Відомости про репресованих (прізвище, ім'я та по батькові; рік і місце народження; освіта; останнє місце проживання; місце роботи і посада на час арешту; дата арешту; орган, який провів арешт; суть звинувачення; вирок та судовий чи позасудовий орган, який його виніс; дата звільнення; дата смерті; дата реабілітації; номер архівно-кримінальної справи) подані в алфавітному порядку за районами і відповідно за їх міськими, селищними та сільськими радами за сучасним адміністративно-територіяльним поділом Тернопільської области. За необхідности зроблені уточнення щодо колишніх назв окремих населених пунктів. Оскільки про деяких осіб не всі позиції з цього переліку відомі, біографічні дані про них подаються неповними.

Для утвердження історичної справедливості і відновлення суспільної пам'яті редакційно-видавнича група вважала за необхідне подати відомости також про тих уродженців Тернопільщини, котрі були репресовані поза її межами за весь час існування радянського тоталітарного режиму, зокрема і в 1920—1930-і роки в колишньому Радянському Союзі, коли територія області до нього не належала.

Більшість матеріялів, що увійшли до тематичного розділу «Мовою документів» взяті з Державного архіву Тернопільської области, введені в науковий обіг вперше. Вони переконливо показують картину політичного терору у вказаних регіонах Тернопільщини, розкривають механізми його здійснення, підступність і віроломність радянських каральних органів у проведенні репресій щодо мирного населення, загалом дозволяють відчути всю складність і трагічність соціально-політичної та морально-духовної обстановки в 1940-1950-і роки, на які припадають системні каральні акції режиму проти десятків тисяч невинних людей.

Для споминів сучасників того періоду, котрі були свідками репресій, самі їх зазнали і мужньо витримали жорстокі випробування в ув'язненні чи засланні далеко від рідного дому, а повернувшись до нього, залишили для нащадків важливі та яскраві свідчення, як тоталітарна влада ламала долі простих людей, багатьох їх нищила тільки за те, що вони були патріотами рідної землі і хотіли жити на ній не за чужинськими несправедливими порядками, відведено ще один розділ книги.

Автори біографічних досліджень про окремих осіб — жертв політичних репресій, та історико-краєзнавчих нарисів розкрили раніше невідомі факти з минулого, зокрема, про важливі події в часи репресій, про життя і діяльність представників інтелігенції, простих громадян, мужніх борців за волю і незалежність Української держави. Метою авторів розділу «Статті та нариси» було не лише висвітлити долі відомих і маловідомих людей, повернути пам'ять про них в нашу історію, а й показати незламність українського духу, стійкість у боротьбі за відстоювання правди і збереження своєї гідности.

Віримо, що чергова книга серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область» спонукатиме гідно вшановувати пам'ять наших співвітчизників, котрі невинно постраждали від людиноненависницького тоталітарного режиму, дасть змогу широкій читацькій аудиторії глибше усвідомити суть і масштаби жорстокого терору комуністичної влади на Тернопільщині та в Україні загалом, сприятиме збереженню правди про наше трагічне і героїчне минуле для майбутніх поколінь громадян Української держави.

Редакційна колегія висловлює щиру вдячність усім, хто допомагав і сприяв у підготовці та виданні четвертої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область».

Авторський колектив

Обласна редакційна колегія: О. Бажан, Антон Грицишин, Петро Гудима, Петро Гуцал, Юрій Заруцький, Любомир Кіт, Ігор Олещук, Богдан Хаварівський.

Рецензенти:

Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Любомир Кіт.

Редактор: Любомир Кіт.

Комп'ютерна верстка: Т. Метельська.

Коректори: С. Лис, Г. Маєвська.

Технічна редакторка: Т. Яворська.

Комп'ютерний набір: Жанна Гановська.

Технічні дані

Здано до складання 12 жовтня 2014. Підписано до друку 3 грудня 2015.

Формат — 70х100 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура — Times ETD.

Умовних друкованих аркушів — 42,9. Обліково-видавничих аркушів — 51,0. Наклад — 600 примірників. 528 сторінок.

Видавець і виготовлювач: ТзОВ «Терно-граф» (м. Тернопіль).

ISBN 978-966-457-134-7

Зміст

  • Від обласної редколегії
  • Список скорочень
  • Розділ І. Мовою документів
  • Розділ II. Спогади і нариси
  • Розділ III. Біографічні довідки про репресованих
  • Підволочиський район

Див. також

Джерела

Основні

Примітки

Зауваги