Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга третя

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Реабілітовані історією.
Тернопільська область.
Книга третя
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Творчий колектив
Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Любомир Кіт
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ТзОВ «Терно-граф»
Мова: українська
Серія/Том: «Реабілітовані історією»
Тема/Жанр: науково-документальна серія
Друк: підписано до друку: 16 грудня 2013
друк: 2013
Технічні відомости
Наклад: 1000
Сторінки: 640
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 52,0
ISBN: 978-966-457-134-7

«Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга третя» — науково-документальна книга про політичні репресії радянської доби та створення мартирологу безпідставно репресованих громадян.

Відомости

Анотація

Третя книга про репресії і терор комуністичного режиму на Тернопільщині продовжує загальнонаціональну науково-документальну серію «Реабілітовані історією». У ній подані оригінальні архівні документи, спомини, статті і нариси, а також мартиролог репресованих — вихідців із сучасних Козівського, Кременецького, Лановецького і Монастириського районів области.

Видання сприяє глибшому висвітленню і розумінню трагічного минулого Тернопільщини в радянський час. Розкриваючи сутність і масштаби злочинної діяльности партійно-державної влади СРСР та її каральних органів у нашому краї, воно разом з тим показує незламність людського духу в боротьбі проти чужинської тиранії, неприйняття деспотичного режиму, широку підтримку населенням національно-визвольної боротьби.

Книга адресована всім, хто прагне по-справжньому пізнати історію України та своєї малої батьківщини.

Від обласної редакційної колегії (уривки)

У книзі подані короткі біографічні дані про людей, котрі стали невинними жертвами терору і репресій за сумнозвісними «політичними» статтями кримінальних кодексів колишніх радянських республік, — уродженців і жителів чотирьох нинішніх районів Тернопільщини: Козівського, Кременецького, Лановецького і Монастириського. Всі вони були в установленому законом порядку реабілітовані, переважно наприкінці 1980-х і впродовж 1990-х років. Список репресованих у вказаних районах становить майже 5 тисяч осіб.

Біографічні довідки про репресованих займають головне місце в книзі. Вони мають однакову структуру, що включає наступні компоненти: прізвище, ім'я та по батькові людини; рік і місце її народження; освіта; місце проживання на час арешту; заняття або місце роботи (за наявности відомостей); дата арешту та орган, який його здійснив; стаття обвинувачення; рішення у справі (вирок судового чи позасудового органу); зміни рішення у справі чи інформація про повторний арешт і вирок (за їх наявности); рішення про реабілітацію; номер архівно-кримінальної справи. Стосовно деяких осіб довідки можуть бути неповними, що зумовлено відсутністю необхідних архівних чи інших документальних даних.

Наведений перелік жертв політичних репресій не включає осіб, які були насильно вивезені на спецпоселення у віддалені регіони СРСР в адміністративному порядку чи за вироком позасудових органів після арешту. Імена цих людей планується включити в заключні книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область».

Відомости про репресованих подані в алфавітному порядку за районами і відповідно за їх міськими, селищними та сільськими радами за сучасним адміністративно-територіяльним поділом Тернопільської области. За необхідности зроблені уточнення щодо колишніх назв окремих населених пунктів.

Основна інформація про репресованих взята з архіву управління СБУ в Тернопільській области і Державного архіву Тернопільської области (ДАТО). Та оскільки в цих архівах не збереглися відомости про всіх репресованих, особливо з передвоєнного періоду 1939—1941 рр., існують певні труднощі в доступі до кримінальних справ заарештованих за політичними мотивами, редакційно-видавнича група користувалася иншими документальними даними в складанні списку жертв репресій.

У вказаний список включені також біографічні дані про вихідців з Тернопільщини, котрі були репресовані поза межами своєї малої батьківщини, передусім ті, хто в 1920—1930-х роках, коли територія сучасної Тернопільської области входила до складу Польщі, проживав у СРСР і став невинною жертвою політичного терору.

У книзі вміщені документально-біографічні нариси про окремих вихідців із чотирьох вказаних вище районів Тернопільської области, котрі зазнали політичних репресій в радянському тоталітарному суспільстві. Як правило, це знакові в історії України чи Тернопільщини особистости. Розповіді про них дають нам безпосереднє уявлення про те, що довелося пережити людям в радянському ув'язненні за політичними мотивами.

Значну допомогу редакційно-видавничій групі в підготовці книги надала Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», зокрема у підборі необхідних архівних документів. Взяті із Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, вони вперше вводяться в науковий обіг і разом з документами з ДАТО збагачують картину комуністичних репресій в нашому краї переконливими матеріялами.

Вихід у світ третьої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область» здійснено за всебічної підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради.

Авторський колектив

Головна редакційна колегія: В. Солдатенко, В. Литвин, С. Кокін, О. Реєнт, В. Смолій, О. Рубльов, Д. Вєдєнєєв, Ю. Богуцький, Г. Боряк, В. Кремень, В. Кривошея, Ю. Левенець, С. Лекарь, В. Лозицький, Н. Маковська, О. Музичук, Л. Новохатько, Г. Папакін, С. Сергеєв, І. Усенко, А. Чайковський.

Обласна редакційна колегія: О. Бажан, Володимир Бірчак, Антон Грицишин, Петро Гудима, Юрій Гумен, Петро Гуцал, Юрій Заруцький, Любомир Кіт, Ігор Олещук, Богдан Хаварівський.

Рецензенти:

Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Любомир Кіт.

Редактор: Любомир Кіт.

Комп'ютерна верстка: Т. Метельська.

Коректори: Жанна Гановська, Г. Маєвська.

Технічний редактор: Т. Яворська.

Технічні дані

Здано до складання 15 серпня 2013. Підписано до друку 16 грудня 2013.

Формат — 70х100 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура — Times ETD.

Умовних друкованих аркушів — 52,0. Обліково-видавничих аркушів — 61,14. Наклад — 1000 примірників. 640 сторінок.

Видавець і виготовлювач: ТзОВ «Терно-граф» (м. Тернопіль).

ISBN 978-966-457-134-7

Зміст

  • Від обласної редколегії
  • Список скорочень
  • Розділ І. Мовою документів
  • Розділ II. Спогади і нариси
  • Розділ III. Біографічні довідки про репресованих
  • Козівський район

Презентація

Презентували книгу 17 квітня 2015 в Тернопільській ОДА[1].

Див. також

Джерела

Основні

Примітки

  1. Презентували третій том книги «Реабілітовані історією. Тернопільська область» // Тернопільська обласна державна адміністрація. — 2015. — 17 квіт.

Зауваги