Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга перша

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Реабілітовані історією.
Тернопільська область.
Книга перша
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Творчий колектив
Упорядники: О. Бажан, Єфрем Гасай, Петро Гуцал, Любомир Кіт
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ВАТ «ТВПК «Збруч»
Мова: українська
Серія/Том: «Реабілітовані історією»
Тема/Жанр: науково-документальна серія
Друк: підписано до друку: 9 липня 2008
друк: 2008
Технічні відомости
Наклад: 1000
Сторінки: 728
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 59
ISBN: 978-966-528-297-6

«Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга перша» — науково-документальна книга про політичні репресії радянської доби та створення мартирологу безпідставно репресованих громадян.

Відомости

Анотація

Перша книга серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область» містить наукову статтю про політичні репресії в краї впродовж усього періоду існування комуністичного тоталітарного режиму, архівні документи, що розкривають суть і механізми репресивної діяльности органів влади та радянських каральних органів, спомини очевидців репресій і тих, хто був несправедливо засуджений і пережив жахи тюрем чи таборів. На підставі архівних матеріялів, різних історичних документів, багатьох публікацій, у тому числі діяспорних, подані нариси про відомих діячів Тернопільщини, котрі були репресовані, а найголовніше — представлені короткі біографічні довідки про понад 4 тис. репресованих осіб у нинішніх Бережанському, Борщівському і Бучацькому районах Тернопільщини.

Книга адресується широкому загалу читачів, передусім тим, кого хвилюють проблеми недавньої історії рідного народу. Вона може бути використана в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах.

Від обласної редакційної колегії (уривки)

Редакційно-видавничою групою проведена значна організаційна і дослідницька робота. Опрацьовані відповідні матеріяли архівів управління СБУ та управління МВС України в Тернопільській области, а також Державного архіву Тернопільської области. Важливим джерелом отримання необхідної інформації стали численні опубліковані документи, спомини репресованих і свідків подій, пов'язаних з репресіями, матеріяли преси, наукові, історико-краєзнавчі і публіцистичні видання тощо. В підготовці пропонованої першої книги використані також матеріяли, надані Борщівським краєзнавчим музеєм. Складені списки і біографічні довідки репресованих редакційно-видавнича група надіслала у відповідні міські, селищні і сільські ради.

Редакція вважала потрібним подати прізвища людей, які загинули в результаті каральних акцій спецгруп НКВС і НКДБ (МВС і МДБ) і так званих «винищувальних батальйонів» у післявоєнний період.

Поза книгою опинилися відомости про людей, які були депортовані в 1940-1941 і 1944-1953 рр. Їх нараховується кілька десятків тисяч.

До першого тому книги «Реабілітовані історією. Тернопільска область» увійшла наукова стаття, в якій на значному фактичному матеріялі висвітлена тривала історія і масштаби здійснення комуністичним режимом терору і репресій щодо тернополян, показано трагізм долі репресованих, вказані цілі і методи репресивної політики властей. Наступні розділи присвячені розкриттю репресій у трьох районах області — Бережанському, Борщівському та Бучацькому.

До другого розділу увійшли документи, переважно архівні, які розкривають конкретний механізм репресивної політики радянської влади у вказаних районах. Більшість документів публікується вперше. У третьому розділі подані спомини людей, котрі пройшли через жахи ув'язнення у тюрмах і виправно-трудових таборах, поневіряння на засланні або були свідками розправ каральних органів над мирним населенням. Четвертий розділ вміщує статті про відомих людей Тернопільського краю, котрі стали жертвами терору. На основі документальних матеріялів відтворено їхній життєвий шлях, громадську працю та участь у національно-патріотичній діяльности, а також розправу над ними жорстокого режиму.

Основу книги становить п'ятий розділ, в якому подані короткі біографічні довідки про репресованих уродженців і мешканців трьох районів Тернопільщини. Довідки складаються з таких відомостей: прізвище, ім'я і по батькові; рік народження; місце народження; освіта; місце проживання; рід занять (як виняток); дата арешту та орган, який його здійснив; звинувачення (стаття кримінального кодексу); дата засудження, зміст вироку та орган, який його виніс; дата смерти (страти), якщо відома; дата реабілітації; номер архівної справи. Оскільки відомости про репресованих подані не лише за кримінальними справами, що зберігаються в архівах, а й за іншими джерелами, то щодо окремих людей довідки неповні.

Авторський колектив

Головна редакційна колегія: П. Тронько (голова), О. Реєнт, (заступник голови), С. Кокін (заступник голови), С. Білокінь, Ю. Богуцький, Г. Боряк, В. Верстюк, В. Войналович, В. Горбик, М. Жулинський, М. Зяблюк, В. Кремень, В. Литвин, В. Лозицький, Н. Маковська, Є. Марчук, Т. Мотренко, Л. Новохатько, Г. Папакін, Р. Пиріг, Р. Подкур, О. Пшенніков, В. Репринцев, О. Рубльов, Є. Скляренко, В. Смолій, П. Сохань, О. Удод, І. Чиж, Ю. Шемшученко.

Обласна редакційна колегія: Ф. Шевчук (голова), Петро Гудима (заступник голови), Любомир Кіт (відповідальний сектретар), О. Бажан, Євген Безкоровайний, Антон Грицишин, Петро Гуцал, Ігор Олещук, Михайло Ониськів, Богдан Пателюх, Володимир Слюзар, Богдан Хаварівський, Геннадій Яворський.

Рецензенти:

Упорядники: О. Бажан, Єфрем Гасай, Петро Гуцал.

Художнє оформлення: розділів Г. Брайляк.

Комп'ютерний набір: Жанна Гановська, Г. Маєвська.

Комп'ютерна верстка: Н. Масник.

Технічні дані

Підписано до друку 9 липня 2008.

Формат — 70х100/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура — Times New Roman.

Умовних друкованих аркушів — 59. Наклад — 1000 примірників. 728 сторінок.

Видавець і виготовлювач: ВАТ «ТВПК «Збруч» (м. Тернопіль).

ISBN 978-966-528-297-6

Зміст

  • Від обласної редколегії
  • Список скорочень
  • Розділ І. Репресії комуністичного режиму на Тернопільщині
  • Розділ II. Мовою документів
  • Розділ III. Спогади очевидців
  • Розділ IV. Статті і нариси
  • Розділ V. Біографічні довідки про репресованих
  • Бережанський район

Див. також

Джерела

Основні

Примітки

Зауваги