Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга п'ята

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Реабілітовані історією.
Тернопільська область.
Книга п'ята
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Творчий колектив
Упорядники: О. Бажан, Єфрем Гасай, Петро Гуцал, Л. Кіт
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ТзОВ «Терно-граф»
Мова: українська
Серія/Том: «Реабілітовані історією»
Тема/Жанр: науково-документальна серія
Друк: підписано до друку: 29 жовтня 2018
друк: 2018
Технічні відомости
Наклад: 200
Сторінки: 664
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 53,95
ISBN: 978-966-457-338-9

«Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга п'ята» — науково-документальна книга про політичні репресії радянської доби та створення мартирологу безпідставно репресованих громадян.

Відомости

Анотація

У п'ятій книзі серії видань «Реабілітовані історією. Тернопільська область» подані архівні матеріяли, спогади, статті і нариси, а також мартиролог репресованих комуністичним режимом — уродженців і жителів сучасних Тернопільського, Чортківського і Шумського районів краю.

Книга сприяє більш широкому висвітленню і глибшому розумінню масштабів і механізмів терору в період радянської влади на Тернопільщині з 1939-го до середини 1980-х років. Розкриваючи трагічне минуле регіону, пов'язане з репресивною діяльністю каральних органів колишнього СРСР, вона одночасно свідчить про стійкість духу людей у боротьбі проти тиранії, несприйняття тоталітарного режиму, широку підтримку українцями національно-визвольного руху.

Видання адресоване всім, хто вболіває за минуле і сучасне України та своєї малої батьківщини, прагне пізнати правду про їх героїчну і водночас трагічну історію.

Від обласної редакційної колегії

Вихід п'ятої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область» знаменує продовження дуже необхідної сучасному українському суспільству роботи щодо збереження історичної пам'яти про своє недавнє минуле в умовах комуністичного тоталітарного режиму. Знання про суть, системність і масштаби здійснюваного терору, відомости про невинні його жертви, оприлюднення розсекречених архівних документів із вказаної тематики і спомини очевидців, насамперед репресованих, дають можливість нинішньому і майбутнім поколінням громадян України не лише замислитися над трагічними сторінками власної історії, гідно вшанувати співвітчизників, які винесли важкі випробування і не зламалися духом, а й вчитися будувати державу на основі історичної правди, утвердитися у вірі в торжество справедливости, цілісно формувати нашу національну пам'ять.

Головне місце у книзі займають біографічні довідки про репресованих уродженців і жителів трьох нинішніх районів Тернопільської области: Тернопільського, Чортківського і Шумського. Стосовно деяких осіб довідки неповні, що зумовлено відсутністю необхідних архівних чи инших документальних даних. Список репресованих налічує 5538 осіб.

Інформація про репресованих взята з архіву управління СБУ в Тернопільській области і Державного архіву Тернопільської области. Та оскільки в них не збереглися відомости про всіх репресованих, особливо з періоду 1939—1941 років, існували певні труднощі в доступі до справ заарештованих за політичними мотивами, редакційно-видавнича група користувалася иншими документальними даними в складанні мартирологу жертв репресій.

У мартирологу є також дані про вихідців з Тернопільщини, котрі були репресовані поза межами своєї малої батьківщини, передусім ті, хто в 1920—1930-х, коли територія сучасної Тернопільської области входила до складу Польщі, проживав в Радянському Союзі.

У розділі «Мовою документів» вміщені окремі оригінальні архівні матеріяли, що допомагають показати дійсну картину терору і репресій на Тернопільщині в радянський період, а в розділі «Спогади і нариси» — як спомини репресованих учасників національно-визвольної боротьби, так і статті про осіб, які стали жертвами політичних репресій.

Назви населених пунктів подано за сучасним адміністративно-територіяльним поділом, однак вказано, які назви мали окремі з них раніше, якщо відбулися відповідні зміни.

П'ята книга видання «Реабілітовані історією. Тернопільська область» дасть змогу цілісніше зрозуміти суть і масштаби терору комуністичної влади на Тернопільщині та Україні загалом, спонукає гідно вшановувати пам'ять наших співвітчизників — невинних його жертв.

Робота над книгою велася за постійної підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради.

Нові завдання стосовно висвітлення історії терору комуністичного режиму в Україні загалом і Тернопільській области зокрема постають у зв'язку з прийняттям Верховної Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років», який вступив у дію після підписання його 13 березня 2018 Президентом України П. О. Порошенком.

Тому обласна редакційна колегія вважає за необхідне підготувати додаткову шосту книгу видання «Реабілітовані історією. Тернопільська область», в якій би були подані матеріяли про осіб, про котрих з різних причин, передовсім через тривалий і недосконалий механізм реабілітації жертв репресій, недоступність до архівів тощо, в попередніх книгах не було опубліковано відомостей.

Авторський колектив

Головна редакційна колегія: В. Смолій (голова), О. Рубльов (заступник голови), О. Реєнт (заступник голови), В. Бірчак (заступник голови), Р. Подкур (відповідальний секретар), О. В. Бажан, О. Г. Бажан, Г. Боряк, В. В'ятрович, Б. Галайко, І. Кісіль, С. Кокін, В. М. Литвин, М. Р. Литвин, Н. Маковська, Є. Марчук, Г. Папакін, Р. Пиріг, О. Тахтай, Ю. Терещенко, І. Усенко.

Обласна редакційна колегія: О. Бажан, Антон Грицишин, Петро Гудима, Петро Гуцал, Любомир Кіт, Ігор Олещук, Федір Полянський, Юрій Юрик.

Рецензенти:

Упорядники: О. Бажан, Петро Гуцал, Любомир Кіт.

Редакційно-видавнича група: Жанна Гановська, Петро Гуцал, Любомир Кіт, Валентина Маєвська, Валентина Середюк, Надія Ставицька.

Редактор: Петро Гуцал.

Комп'ютерна верстка: Т. Метельська

Технічна редакторка: Т. Яворська

Технічні дані

Здано до складання 12 жовтня 2018. Підписано до друку 29 жовтня 2018.

Формат — 70х100 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура — Times ETD.

Умовних друкованих аркушів — 53,95. Обліково-видавничих аркушів — 64,13. Наклад — 200 примірників. 664 сторінок.

Видавець і виготовлювач: ТзОВ «Терно-граф» (м. Тернопіль).

ISBN 978-966-457-338-9

Зміст

  • Від обласної редколегії
  • Список скорочень
  • Розділ І. Мовою документів
  • Розділ II. Спогади і нариси
  • Розділ III. Біографічні довідки про репресованих
  • Тернопільський район

Див. також

Джерела

Основні

Примітки

Зауваги