Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга друга

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Реабілітовані історією.
Тернопільська область.
Книга друга
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Обкладинка першої книги серії «Реабілітовані історією. Тернопільська область»
Творчий колектив
Упорядники: О. Бажан, Єфрем Гасай, Петро Гуцал
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль, size Україна
Видавництво: ТзОВ «Терно-граф»
Мова: українська
Серія/Том: «Реабілітовані історією»
Тема/Жанр: науково-документальна серія
Друк: підписано до друку: 16 травня 2012
друк: 2012
Технічні відомости
Наклад: 1000
Сторінки: 864
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: 69,66
ISBN: 978-966-457-134-7

«Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга друга» — науково-документальна книга про політичні репресії радянської доби та створення мартирологу безпідставно репресованих громадян..

Відомости

Анотація

Друга книга про репресії радянської влади в Тернопільській области продовжує всеукраїнську науково-документальну серію книг «Реабілітовані історією». Том містить архівні документи, спогади, нариси та статті про репресованих, значну його частину становить мартиролог жертв репресій — уродженців та мешканців Гусятинського, Заліщицького, Збаразького і Зборівського районів области. Вписані в цю книгу підтвердили своїм життям, що «лише той достойний свободи, хто кожен день іде за неї в бій».

Видання покликане не тільки дослідити специфіку діяльности репресивно-каральної системи а й показати незламність і непереможність людини у боротьбі проти тиранії, беззаконня і брехні. Адресується усім, хто не байдужий до нашої недавньої історії.

Від обласної редакційної колегії (уривки)

Більшість матеріялів, опублікованих у книзі в тематичному розділі «Мовою документів», взяті з Державного архіву Тернопільської области та инших архівосховищ і вперше оприлюднені. Вони переконливо показують картину політичного терору у вказаних регіонах Тернопільщини, розкривають механізми його здійснення, підступність і віроломність радянських каральних органів у проведенні репресій щодо мирного населення, загалом дозволяють відчути всю складність і трагічність соціяльно-політичної та морально-духовної обстановки в 1940-1950-і роки, на які припадають системні каральні акції режиму проти десятків тисяч невинних людей.

Цю ж місію виконують спомини сучасників того періоду, котрі були свідками репресій, самі їх зазнали і мужньо витримали жорстокі випробування в ув'язненні чи засланні далеко від рідного дому, а повернувшись до нього, залишили для нащадків важливі та яскраві свідчення, як тоталітарна влада ламала долі простих людей, багатьох їх нищила тільки за те, що вони були патріотами рідної землі і хотіли жити на ній не за чужинськими несправедливими порядками.

Центральне місце в книзі займає мартиролог жертв політичного терору в радянський період на Тернопільщині. Опрацьовані редакційно-видавничою групою архівно-кримінальні справи, документально-історичні публікації, а також инші матеріяли, зокрема книги серії «Реабілітовані історією», що вийшли в усіх областях України, та сайту в Інтернеті «Жертви політичного терору в СРСР», дали змогу подати список більше 4 тисяч жертв, які були ув'язненні або страчені, — уродженців і мешканців вказаних вище чотирьох районів Тернопільської области.

У книзі публікуються в алфавітному порядку за районами та відповідно їх міськими, селищними і сільськими радами основні біографічні відомости про репресованих: прізвище, ім'я та по батькові; рік і місце народження; освіта; останнє місце проживання; місце роботи і посада на час арешту; дата арешту; орган, який провів арешт; суть звинувачення; вирок та судовий чи позасудовий орган, який його виніс; дата звільнення; дата смерті; дата реабілітації; номер архівно-кримінальної справи. Оскільки про деяких осіб не всі позиції з цього переліку відомі, біографічні дані про них подаються неповними.

Редакційно-видавнича група вважала за необхідне для утвердження історичної справедливости і відновлення суспільної пам'яті подати відомости також про тих уродженців Тернопільщини, котрі були репресовані поза її межами за весь час існування радянського тоталітарного режиму, зокрема і в 1920-1930-і роки в колишньому Радянському Союзі, коли територія області до нього не належала. На сьогодні група володіє інформацією про майже 3 тисячі наших краян, які до вересня 1939 стали жертвами репресій в СРСР.

Назви населених пунктів в книзі подано за сучасним адміністративно-територіяльним поділом із зазначенням, які назви мали окремі з них в минулому, якщо відбулися відповідні зміни.

Робота над книгою здійснювалась за постійної всебічної підтримки підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради.

Авторський колектив

Головна редакційна колегія: П. Тронько (голова), О. Реєнт (заступник голови), С. Кокін (заступник голови), С. Білокінь, Ю. Богуцький, Г. Боряк, В. Верстюк, В. Войналович, В. Горбик, М. Жулинський, М. Зяблюк, В. Кремень, В. Литвин, В. Лозицький, Н. Маковська, Є. Марчук, Т. Мотренко, Л. Новохатько, Г. Папакін, Р. Пиріг, Р. Подкур, О. Пшенніков, В. Репринцев, О. Рубльов, Є. Скляренко, В. Смолій, П. Сохань, О. Удод, І. Чиж, Ю. Шемшученко.

Обласна редакційна колегія: Петро Гоч (голова), І. Кульчицький (заступник голови), Любомир Кіт (відповідальний сектретар), О. Бажан, Антон Грицишин, Петро Гудима, Юрій Гумен, Петро Гуцал, Ігор Олещук, Богдан Пателюх, Богдан Хаварівський.

Рецензенти:

Упорядники: О. Бажан, Єфрем Гасай, Петро Гуцал.

Редактор: Любомир Кіт.

Комп'ютерна верстка: Т. Метельська.

Коректор: Жанна Гановська, О. Кіт.

Технічний редактор: Т. Яворська.

Технічні дані

Здано до складання 12 листопада 2010. Підписано до друку 16 травня 2012.

Формат — 70х100 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура — Times ETD.

Умовних друкованих аркушів — 69,66. Обліково-видавничих аркушів 83,58. Наклад — 1000 примірників. 864 сторінок.

Видавець і виготовлювач: ТзОВ «Терно-граф» (м. Тернопіль).

ISBN 978-966-457-134-7

Зміст

  • Від обласної редколегії
  • Список скорочень
  • Розділ І. Мовою документів
  • Розділ II. Спогади очевидців
  • Розділ III. Статті і нариси
  • Розділ IV. Біографічні довідки про репресованих
  • Гусятинський район

Презентація

Презентували книгу в травні 2013 в Тернопільській ОДА[1].

Див. також

Джерела

Основні

Примітки

  1. Репрезентовано другий том видання «Реабілітовані історією. Тернопільська область» // Тернопільська обласна державна адміністрація. — 2013. — 23 трав.

Зауваги