Петро Гуцал

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Історик,
освітянин
Петро Гуцал
Петро Гуцал
Петро Гуцал
Псевдо: П. Бабій, В. Столяр
Народження: 6.02.1958
с. Жеребки, Підволочиський район, Тернопільська область, нині Україна
Громадянство: СССР → size Україна
Родина: батько — Зеновій, мати — Богдана
Освіта: Жеребківська восьмирічна школа, Скалатська СШ, Львівський державний університет імені Івана Франка
Робота: історик, краєзнавець, журналіст, редактор, доцент ТНПУ
Військова служба: тримісячні курси після військової кафедри
Творчість: публікації в довідниках, щорічниках, періодиці
Наукова діяльність: кандидатська дисертація, наукові статті, член НТШ
Громадська діяльність: член НСЖУ, правління ТОО НСКУ

Петро Гуцал (псевдоніми П. Бабій, В. Столяр; нар. 6 лютого 1958, с. Жеребки, нині Україна) — український історик, освітянин, краєзнавець, журналіст, редактор, енциклопедист. Кандидат історичних наук, доцент катедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, член Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Національних спілок журналістів та краєзнавців України, певний час — член правління Тернопільської обласної організації НСКрУ.

Життєпис

Петро Гуцал народився 6 лютого 1958 в с. Жеребках Підволочиського району на Тернопільщині (нині — Україна) в селянській родині Зеновія Гуцала (1928—2003) і його дружини Богдани (з дому — Бабій; 1938—2019). Діди: Пилип Гуцал (1889—1973) і Петро Бабій (1912—1944; загинув як солдат Червоної армії в Латвії); їхні дружини — Євдокія і Теодозія. Батьки, діди і бабусі народилися в Жеребках, з роду — селяни-трудівники, ніхто на керівних посадах у селі і колгоспі не був.

Восьмирічну освіту здобув у рідному селі (нині — Навчально-виховний комплекс «Жеребківський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад»)[1], 1975 року закінчив Скалатську середню школу, 1980-го — історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (нині навчальний заклад має статус національного).

Після закінчення вишу працював у ньому завідувачем науково-методичного кабінету[1]. У 1982—1996 працював на посадах викладача та старшого викладача Тернопільського педагогічного інституту (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), у 1997—1999 роках — на посаді заступника директора Тернопільської клясичної гімназії. У 2000—2002 перебував і працював у Лондоні (Великобританія). У 2003—2004 був науковим редактором редакційно-видавничої групи видання «Тернопільський енциклопедичний словник», 2004—2006 — начальник редакційного відділу видавництва «Економічна думка» Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ). Від 2006 року викладає на катедрі журналістики ТНПУ ім. Володимира Гнатюка (дисципліни «Журналістська етика», «Історія зарубіжної журналістики», «Політичні системи світу», «Документознавство та архівознавство», «Медіаправо», «Авторське право»).

2005 року в Інституті українознавства імені Івана Крип'якевича НАНУ (м. Львів) захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська еміграція США і Канади та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914—1923)» (науковий керівник — доктор історичних наук, професор Микола Литвин). 2007 року стажувався на катедрі української журналістики своєї Alma mater, 2015-го — на катедрі теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету.

2003 року став членом Національних спілок журналістів (НСЖУ) та краєзнавців (НСКрУ) України, 2010 — Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ).

Брав участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Входить до обласної редакційної колегії видання «Реабілітовані історією. Тернопільська область».

Доробок

Сферою наукових інтересів д-ра Петра Гуцала є українська преса періоду Українських національно-визвольних змагань 1914—1920 років, історичне краєзнавство та біографістика, українська публіцистика Галичини.

Є членом авторських колективів видань «Релігієзнавчий словник» (Київ, 1996), «Міліція Тернопілля: Фотоальбом» (Тернопіль, 1998), «Юридична енциклопедія» (Київ, 2001, Т. 3; 2002, Т. 4). «Енциклопедія історії України» (Київ, 2005, Т. 3; 2007, Т. 4; 2008, Т. 5; 2009, Т. 6; 2010, Т. 7; 2013, Т. 10; Інститут історії України НАНУ), «Енциклопедія сучасної України» (Київ, Томи 2–16; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ); «Енциклопедія Львова» (Львів, 2007, Т. 1; 2010, Т. 3; 2012, Т. 4), «Енциклопедія ЗУНР» (2018, Т. 1). Публікувався в регіональних річниках «Тернопілля'96», «Тернопілля'97» і «Тернопілля'98–99», збірниках «Літературна Збаражчина» (1996), «Історичний календар» (випуски третій, четвертий, п'ятий; Київ, 1996, 1997, 1998), «Український церковно-історичний календар» (Київ, 2001, 2003), «Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія» (1999; Випуск 8), довіднику «Державний архів Тернопільської області: Путівник» (Тернопіль, 2011), виданні «Тернопільщина. Історія міст і сіл» у 3-х томах (Тернопіль, 2014, Т. 1, 2, 3) тощо.

Автор низки історично-біографічних нарисів про видатних діячів українського культурного процесу і державотворення першої половини XX ст.; більше 1300 публікацій у наукових збірниках, енциклопедіях, довідниках, щорічниках і періодиці; зокрема, в ТЕС — 824, енциклопедіях — 213 (з них: ЕСУ — 161, ЕІУ — 26), наукові і науково-популярні — 171, газетні — 94. З них:

 • Село Жеребки: його історія і люди. Науково-краєзнавчий нарис. — Тернопіль, 2003. — 148 с.
 • Шкільна газета як засіб формування громадянської позиції учнів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — Тернопіль, 2007. — № 6. — С. 124—127.
 • Газета «Збаразьке слово» як історичне джерело періоду Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. — 2008. — Вип. 1. — С. 106—110.
 • Заснування Тернопільської філії «Просвіти» та її діяльність на початковому етапі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. — 2010. — Вип. 1. — С. 34—37.
 • З історії підготовки педагогічних кадрів на Тернопільщині // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / за заг. ред. В. П. Кравця. — К. : Знання України, 2011. — С. 109—170.
 • Мистецтво магістра — Magister Artium: Посібник для студентів спеціальності «Журналістика» — Тернопіль, 2013. — 160 с. (співавтори: Н. Дащенко, Н. Фурманкевич).
 • Брати Хотовицькі: різні життєві шляхи, а доля однакова // Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга 3. — Тернопіль, 2013. — С. 101—105.
 • Євреї Тернопільщини в Українській Галицькій Армії // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: збірник наукових статей. — Львів, 2014. — Вип. 4. — С. 101—112.
 • Життя співака обірвала чекістська куля // Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга четверта. — Тернопіль, 2015. — С. 54–58.
 • Вихідці з Брідщини, учні гімназії в Бродах — старшини і підстаршини Української Галицької Армії // Брідщина — край на межі Галичини й Волині. Збірник 9. Матеріали десятої науково-краєзнавчої конференції. — Броди: Просвіта, 2016. — С. 65—73.
 • Заснування Тернополя. Власники Тернополя (1540—1843) // Тернопіль: історичні нариси. — Тернопіль: Джура, 2016. — С. 7—21.
 • Тернопіль в період Західно-Української Народної Республіки (1918—1919) // Тернопіль: історичні нариси. — Тернопіль: Джура, 2016. — С. 69–83.
 • Підгаєччина в період Західно-Української Народної Республіки // Підгайці та Підгаєччина. 350-річчю Підгаєцької битви гетьмана Петра Дорошенка присвячено: Науково-краєзнавчий збірник. Вип. 2 / упорядник Степан Колодницький. — Тернопіль: Астон, 2017. — С. 171—210.

Примітки

Джерела

Посилання

Зауваги