Крізь призму минулого до сьогодення

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Крізь призму минулого до сьогодення
Обкладинка книги
Обкладинка книги
Творчий колектив
Редакційна група: Михайло Корда та ин. (див. у статті)
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль
Видавництво: «Укрмедкнига»
Мова: українська
Тема/Жанр: історично-довідкова
Друк: підписано до друку: 15.02.2007
друк: 2017
Технічні відомости
Наклад: 500
Сторінки: 480
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: ум. друк. арк. 55,80; обл. друк. арк. 54,81
ISBN: 978-966-673-299-9

«Крізь призму минулого до сьогодення» — книга про Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Відомости

Редакційна колегія

Головний редактор — Михайло Корда, ректор ТНМУ.

Заступники головного редактора:

 • Ігор Мисула — професор, завідувач катедри медичної реабілітації,
 • Лариса Федонюк — професорка, завідувачка катедри медичної біології.

Відповідальний секретар редколегії — Анатолій Паламарчук, інспектор навчального відділу.

Авторський колектив

Михайло Корда, Лариса Федонюк, Анатолій Паламарчук, Ігор Мисула, Олександр Авдєєв, Михайло Андрейчин, Сергій Андрейчин, Лілія Бабінець, Юрій Балабан, Наталія Банадига, Анатолій Беденюк, Володимир Бігуняк, Інна Бірченко, Ярослав Боднар, Світлана Бойцанюк, Алла Бойчук, Юрій Бондаренко, Оксана Боярчук, Надія Брикайло, Тетяна Бунт, Степан Вадзюк, Дмитро Вакуленко, Людмила Вакуленко, Ігор Венгер, Костянтин Волков, Наталія Волкова, Наталія Волотовська, Ігор Галайчук, Петро Гасюк, О. Гарач, Ілля Герасимюк, Світлана Геряк, Михайло Гнатюк, Ярослав Гонський, Ігор Господарський, Володимир Гощинський, М. Грабар, Мар'ян Гребеник, Г. Грицишин, Тарас Грошовий, Арсен Гудима, Ігор Дейкало, Ольга Денефіль, Ігор Дзюбановський, Євгенія Дмухальська, Микола Древніцький, Юрій Заводович, Степан Запорожан, Т. Зварич, Іван Івасенко, Микола Кашуба, Тетяна Кічаєва, Сергій Климнюк, Іван Кліщ, Олександр Ковальчук, Неоніла Корильчук, Дмитро Коробко, А. Коцур, Інна Криницька, Галина Крицька, Н. Крицька, Мирослав Кріцак, Ігор Кулянда, Петро Лихацький, Наталія Лісничук, Любов Логін, Олена Лотоцька, Віктор Лотоцький, Михайло Лучинський, Володимир Максимлюк, В. Максимова, Лариса Маланчук, Олена Маркова, Лілія Мартинюк, Марія Марущак, Світлана Марчишин, М. Масна, Андрій Машталір, Ірина Мельничук, Р. Міськів, Сергій Мороз, Тетяна Мудрик, Ярослав Нагірний, Лариса Наліжита, Зоя Небесна, Олександра Олещук, Олександр Олійник, Андрій Павлишин, Галина Павлишин, Надія Пасєчко, Костянтин Пашко, Олег Пелех, Світлана Підручна, Ольга Поляк, Дарія Попович, Катерина Посохова, Наталія Потіха, Василь Пришляк, Микола Прокопів, Олена Проців, Юрій Рудяк, Олена Самогальська, Ганна Сатурська, Юрій Саюк, Роман Свистун, Петро Сельський, Олег Слабий, Світлана Слободян, Іван Сміян, Світлана Сміян, Марія Старченко, Михайло Творко, Марія Тишковець, Наталія Ткачук, Антоніна Трущенкова, Василь Файфура, Галина Фальфушинська, Надія Федчишин, Людмила Фіра, Вікторія Фурдела, Андрій Цвях, Надія Цпін, Яніна Чайківська, Степан Черкашин, Олеся Члек, Микола Швед, Оксана Шевчук, Л. Шило, Віктор Шідловський, Світлана Шкробот, Микола Шот, Аркадій Шульгай, Віталій Щерба, В. Якобчук, Надія Ярема, Ольга Яремчук, Світлана Ястремська, Олександр Яшан.

Технічні дані

Редагування і коректура — Л. Гайда, Л. Капкаєва, Л. Мельник, Ю. Пньова, Віта Ситар, Н. Сороката, О. Шпак.

Дизайн обкладинки — Павло Кушик.

Світлини — Микола Василечко, та з архіву університету.

Технічний редактор — С. Демчишин.

Комп’ютерна верстка — С. Левченко, Наталія Нижегородова, І. Петрикович.

Підписано до друку 15 лютого 2017. Формат 60х84/8. Папір крейдований. Умовних друкарських аркушів — 55,80. Обліково-видавничих аркушів — 54,81. Наклад 500.

Анотація

Видання приурочене до 60-річчя заснування ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». На його сторінках узагальнено історичний шлях розвитку від однофакультетного інституту до одного з найкращих вищих медичних навчальних закладів України, який став Аlma Mater для вітчизняних студентів та студентів-іноземців з 62 країн світу, а також осередком дистанційного навчання для медсестер-бакалаврів і магістрів. У книзі висвітлено шлях, який привів до становлення сучасного медичного навчального закладу з університетською лікарнею, 5-ма навчально-практичними центрами первинної медико-санітарної допомоги, власним потужним видавничо-друкарським комплексом «Укрмедкнига», навчально-оздоровчим комплексом «Червона калина».

У роботі над книгою використані матеріяли таких видань: «Десять років Тернопільського державного медичного інституту (1957—1967)», «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського: історія і сучасність (1957—2007)», «Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012)», «Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях», Тернопільський енциклопедичний словник.

Видання призначене для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією університету.

Зміст

 • Документи історії
 • Його ім’я носить університет
 • Вони були першими
 • На чолі навчального закладу
 • Досвід, випробування, здобутки
  • Організація освітнього процесу
  • Наукова діяльність
  • Лікувально-профілактична робота
  • Міжнародна діяльність
  • Виховна та громадська робота
  • Розвиток матеріальної бази
 • Факультети навчального закладу
  • Медичний факультет
  • Фармацевтичний факультет
  • Стоматологічний факультет
  • Факультет іноземних студентів
  • Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства
 • Навчально-наукові інститути
  • Навчально-науковий інститут медико-бiологiчних проблем
  • Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів
  • Навчально-науковий інститут
  • Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї імені М. П. Скакуна
  • Навчально-науковий інститут
  • Навчально-науковий інститут післядипломної
 • Кафедри навчального закладу
  • Кафедра акушерства та гінекології № 1
  • Кафедра акушерства та гінекології № 2
  • Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО
  • Кафедра анатомії людини
  • Кафедра анестезіології та реаніматології
  • Кафедра внутрішньої медицини № 1
  • Кафедра внутрішньої медицини № 2
  • Кафедра внутрішньої медицини № 3
  • Кафедра гістології та ембріології
  • Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
  • Кафедра дитячої стоматології
  • Кафедра загальної гігієни та екології
  • Кафедра загальної хімії
  • Кафедра загальної хірургії
  • Кафедра іноземних мов
  • Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
  • Кафедра клініко-лабораторної діагностики
  • Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
  • Кафедра клінічної фармації
  • Кафедра медицини катастроф та військової медицини
  • Кафедра медичної біології
  • Кафедра медичної біоетики і деонтології
  • Кафедра медичної біохімії
  • Кафедра медичної інформатики
  • Кафедра медичної реабілітації
  • Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
  • Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
  • Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
  • Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
  • Кафедра нормальної фізіології
  • Кафедра онкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
  • Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
  • Кафедра ортопедичної стоматології
  • Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
  • Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини
  • Кафедра патологічної фізіології
  • Кафедра педіатрії ННІ ПО
  • Кафедра педіатрії № 2
  • Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини
  • Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
  • Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою
  • Кафедра стоматології ННІ ПО
  • Кафедра терапевтичної стоматології
  • Кафедра терапії та сімейної медицини ННІ ПО
  • Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
  • Кафедра української мови
  • Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
  • Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
  • Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
  • Кафедра фармацевтичної хімії
  • Кафедра фармації ННІ ПО
  • Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання
  • Кафедра філософії та суспільних дисциплін
  • Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
  • Кафедра хірургії ННІ ПО
  • Кафедра хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я . К овальчука
  • Кафедра хiрургiї № 2
  • Кафедра хірургічної стоматології
 • Музеї університету
 • Структурні підрозділи навчального закладу
  • Навчально-організаційні підрозділи
   • Навчальний відділ
   • Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
   • Центральний навчально-методичний кабінет
   • Навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів
   • Відділ виробничої практики
   • Центр симуляційного навчання
   • Інспекторська служба деканатів
  • Науково-організаційні підрозділи
   • Науковий відділ
   • Сектор аспірантури, клінічної ординатури та магістратури
   • Патентно-інформаційний відділ
   • Відділ наукових грантових проектів
   • Метрологічна служба
   • Віварій
  • Лікувально-організаційні підрозділи
   • Лікувальний відділ
   • Стоматологічний відділ
  • Підрозділ організації міжнародної діяльності
   • Відділ міжнародних зв’язків
  • Організаційно-виховний підрозділ
   • Центр виховної роботи та культурного розвитку
  • Відділи загально-організаційного забезпечення
   • Відділ кадрів
   • Канцелярія та архів
   • Юридичний відділ
   • Секретаріат ректорату
   • Військово-мобілізаційний відділ
   • Штаб цивільного захисту
  • Служби фінансово-економічного забезпечення
   • Бухгалтерська служба
   • Планово-фінансовий відділ
  • Інформаційно-комунікативний підрозділ
   • Прес-служба
  • Редакційно-інформаційний підрозділ
   • Редакції газет
  • IT-служби
   • Відділ програмного та апаратного забезпечення
   • Відділ інформаційних технологій
  • Служби та відділи, що забезпечують господарську діяльність та обслуговування
   • Адміністративно-господарська частина
   • Ремонтно-будівельна дільниця
   • Господарська частина
   • Студентське містечко
   • Комплекс студентського харчування
  • Бібліотека університету
  • Видавництво «Укрмедкнига»
  • Навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина»
 • Студентські органи самоврядування
  • Студентський парламент
  • Рада молодих вчених
  • Наукове товариство студентів
 • Профспілковий комітет
 • Університет—– учасник АТО
 • Спогади та роздуми кількома штрихами
 • 60 років звершень і здобутків
 • Післяслово

Джерело

Зауваги


* * * ••• Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (ТНМУ) •••
Ректори Петро Огiй (1957—1972)Іван Гетьман (1972—1981)Іван Смiян (1981—1997)Леонід Ковальчук (1997—2014)Михайло Корда (від 2015)
Факультети МедичнийСтоматологічнийФармацевтичнийІноземних студентівПіслядипломної освіти
ННІ МорфологіїМедико-біологічних проблемФармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. СкакунаМоделювання та аналізу патологічних процесівМедсестринства
Катедри Катедри ТНМУ (див. окремо)
Підрозділи Головна організація метрологічної служби МОЗ УкраїниЦентр симуляційного навчанняБібліотекаНОК «Червона калина»
Музеї Музей історії ТНМУМузей анатоміїМузей Леоніда Якимовича КовальчукаМузей-садиба Івана Горбачевського
Пам'ятки і пам'ятники Пам'ятки архітектури: АдмінкорпусМорфологічний корпусФармацевтичний корпус
Пам'ятка історії: Пам'ятне місце, де нацисти розстріляли євреїв
Пам'ятники: Пам'ятник Іванові Горбачевському
Природно-заповідний фонд: Галицький ботанічний сад лікарських рослинБотанічний сад «Червона калина»
Видавнича діяльність Видавництво: «Укрмедкнига»
Газети: «Медична академія»«Університетська лікарня»
Наукові журнали: «International Journal of Medicine and Medical Research»«Медична інформатика та інженерія»«Медична освіта»«Шпитальна хірургія»«Медична та клінічна хімія»«Вісник наукових досліджень»«Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України»«Фармацевтичний часопис»«Здобутки клінічної і експериментальної медицини»«Інфекційні хвороби»«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»«Клінічна стоматологія»«Медсестринство»
Студентські видання: «Unitime»«The Мед Voice»
Инше Асоціяція випускників«Ліра Гіппократа»
Окремо див. ТНЕУТНПУТНТУ