Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТДМУ

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Організація

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії — клінічна кафедра Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Історія

У серпні 1957 року на базі терапевтичного відділення (на 60 ліжок) міcької лікарні (нині — Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги) організована кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. У штаті кафедри було п'ять співробітників: завідувач, три асистенти і лаборант. У лабораторії кафедри проводились новітні на той час дослідження з використанням електрофоретичного апарату, фотоелектроколориметрів, рефрактометрів, капіляроскопів.

У 1958 році створено курс туберкульозу, який невдовзі став самостійним.

У 2005 кафедра фтизіатрії об'єднана з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини. Курс туберкульозу розташований на базі обласного протитуберкульозного диспансеру.

Очільники

Завідувачі кафедри
Завідувачі курсу фтизіатрії

Колектив

Дослідження

Від середини 1980-х організована імунологічна лабораторія, формується єдиний напрямок наукових досліджень, вивчається імунологічна реактивність хворих із хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи з метою її імунної корекції. Розробляються клініко-лабораторні критерії діагностики і патогенетичної терапії хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи з використанням різних груп імуномодуляторів, ангіопротекторів, репарантів, антигіпоксантів, антиоксидантів, гепатопротекторів і нетрадиційних методів лікування.

Паралельно зі спільним напрямком наукових досліджень вивчаються проблеми ендокринології, гастроентерології, пульмонології.

Праці

Видані методичні вказівки для студентів з догляду за хворими.

Примітки

Джерела

Посилання

Information icon4.svg

••• Кафедри ТДМУ •••
Медичний факультет ННІ морфології:
анатомії людинипатологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициноюгістології та ембріологіїоперативної хірургії та топографічної анатоміїмедичної інформатики
ННІ медико-біологічних проблем:
медичної біологіїмікробіології, вірусології та імунологіїфізіологіїсоціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикоюфізичної реабілітації, здоров'я людини та фізичного вихованнямедичної біоетики та деонтології
ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна:
медичної біохіміїфармакології з клінічною фармакологієюзагальної гігієни та екології
ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів:
патологічної фізіологіїмедицини катастроф та військової медицинимедичної фізики діагностичного та лікувального обладнанняфілософії та суспільних дисциплінукраїнської мовиіноземних мов
Клінічні кафедри:
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатріївнутрішньої медицини № 1внутрішньої медицини № 3функціональної і лабораторної діагностикимедичної реабілітаціїпервинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицининевідкладної та екстреної медичної допомогиінфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобаминеврологіїпсихіатрії, наркології та медичної психологіїдитячих хвороб з дитячою хірургієюзагальної хірургіїхірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчукатравматології та ортопедії з військово-польовою хірургієюанестезіології та реаніматологіїоториноларингології, офтальмології та нейрохірургіїонкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медициниакушерства та гінекології № 1
Фармацевтичний факультет управління та економіки фармації з технологією ліківфармацевтичної хіміїфармакогнозії з медичною ботанікоюклінічної фармаціїзагальної хімії
Стоматологічний факультет хірургічної стоматології терапевтичної стоматологіїдитячої стоматологіїортопедичної стоматології
Факультет іноземних студентів хірургії № 2акушерства та гінекології № 2педіатрії № 2внутрішньої медицини № 2клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворимиПідготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства
ННІ післядипломної освіти хірургіїтерапії і сімейної медицинипедіатріїакушерства та гінекологіїфармаціїстоматології
П/Р Окремо див. ТДМУ Див. також Кафедри ТНЕУКафедри ТНПУКафедри ТНТУ