Катедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТНМУ

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Катедра
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Приналежність: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Розташування: м. Тернопіль, size Україна
Заснування: серпень 1957 / 2005
Очільник: Сергій Андрейчин

Катедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії — клінічна катедра Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Історія

У серпні 1957 року на базі терапевтичного відділення (на 60 ліжок) міcької лікарні (нині — Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги) організована катедра пропедевтики внутрішніх хвороб. У штаті катедри було п'ять співробітників: завідувач, три асистенти і лаборант. У лабораторії катедри проводились новітні на той час дослідження з використанням електрофоретичного апарату, фотоелектроколориметрів, рефрактометрів, капіляроскопів.

У 1958 році створено курс туберкульозу, який невдовзі став самостійним.

У 2005 катедра фтизіатрії об'єднана з катедрою пропедевтики внутрішньої медицини. Курс туберкульозу розташований на базі обласного протитуберкульозного диспансеру.

Очільники

Завідувачі катедри
Завідувачі курсу фтизіатрії

Колектив

Дослідження

Від середини 1980-х організована імунологічна лабораторія, формується єдиний напрямок наукових досліджень, вивчається імунологічна реактивність хворих із хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи з метою її імунної корекції. Розробляються клініко-лабораторні критерії діагностики і патогенетичної терапії хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи з використанням різних груп імуномодуляторів, ангіопротекторів, репарантів, антигіпоксантів, антиоксидантів, гепатопротекторів і нетрадиційних методів лікування.

Паралельно зі спільним напрямком наукових досліджень вивчаються проблеми ендокринології, гастроентерології, пульмонології.

Праці

Видані методичні вказівки для студентів з догляду за хворими.

Примітки

Джерела

Посилання

Зауваги


* * * ••• Катедри ТНМУ •••
Медичний факультет ННІ морфології:
анатомії людинипатологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициноюгістології та ембріологіїоперативної хірургії та топографічної анатоміїмедичної інформатики
ННІ медико-біологічних проблем:
медичної біологіїмікробіології, вірусології та імунологіїфізіології з основами біоетики та біобезпекигромадського здоров'’я та управління охороною здоров'яфізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна:
медичної біохіміїфармакології з клінічною фармакологієюзагальної гігієни та екології
ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів:
патологічної фізіологіїмедицини катастроф та військової медицинимедичної фізики діягностичного та лікувального обладнанняфілософії та суспільних дисциплінукраїнської мовиіноземних мов
Клінічні катедри:
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіятріївнутрішньої медицини № 1внутрішньої медицини № 3функціональної і лабораторної діягностикимедичної реабілітаціїпервинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицининевідкладної та екстреної медичної допомогиінфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобаминеврологіїпсихіятрії, наркології та медичної психологіїдитячих хвороб з дитячою хірургієюзагальної хірургіїхірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчукатравматології та ортопедії з військово-польовою хірургієюанестезіології та інтенсивної терапіїоториноларингології та офтальмологіїонкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медициниакушерства та гінекології № 1
Фармацевтичний факультет управління та економіки фармації з технологією ліківфармацевтичної хіміїфармакогнозії з медичною ботанікоюклінічної фармаціїзагальної хімії
Стоматологічний факультет хірургічної стоматології терапевтичної стоматологіїдитячої стоматологіїортопедичної стоматології
Факультет іноземних студентів хірургії № 2акушерства та гінекології № 2педіятрії № 2внутрішньої медицини № 2клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства
ННІ післядипломної освіти хірургіїтерапії та сімейної медицинипедіатріїакушерства та гінекологіїфармаціїстоматології
Окремо див. ТНМУ Див. також Катедри ТНЕУКатедри ТНПУКатедри ТНТУ