Зіновій Гуцайлюк

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Учений-економіст
Зіновій Гуцайлюк
Народження: 6.01.1950
с. Супранівка, нині Підволочиська громада, Тернопільський район Тернопільська область, Україна
Громадянство: українець
size УРСРsize Україна
Родина: батько — Володимир
Освіта: Тернопільський фінансово-економічний інститут
Робота: викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач катедр, проректор ТНЕУ, завідувач катедри ТНТУ
Наукова діяльність: доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕНУ; автор наукових праць

Зіновій Гуцайлюк (нар. 6 січня 1950, с. Супранівка, нині Україна) — український вчений-економіст. Доктор економічних наук (1992), професор (1990). Дійсний член Академії економічних наук України.

Життєпис

Зіновій Гуцайлюк, син Володимира, народився 6 січня 1950 року в селі Супранівці в околиці Підволочиська (на той час — Підволочиський район Тернопільської области УРСР, нині у складі Підволочиської громади Тернопільського району Тернопільської области України).

Очевидно закінчив школу, правдоподібно в рідному селі[1], Копичинський технікум бухгалтерського обліку[2]. 1971 закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (нині — Західноукраїнський національний університет) за спеціяльністю «Бухгалтерський облік у промисловості». 1973—1975 — навчався в заочній аспірантурі на економічному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Від 1971 — викладач, старший викладач, доцент, професор катедри бухгалтерського обліку в промисловости, від 1993 — завідувач катедри авдиту, проректор з наукової роботи економічного вишу. 2002—2005 — завідувач катедри фінансів, обліку та авдиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Від 2005 — проректор з науково-методичної роботи Інституту економіки і підприємництва (м. Тернопіль).

У травні 1991 спільно з В. Тарасом заснував мале підприємство «Орієнтир» з надання консультаційних та авдиторських послуг, на її базі 1992 створена авдиторсько-консультаційна фірма «Орієнтир»[3][4].

Від 1993 — член ради Тернопільського територіяльного відділення Спілки авдиторів України[3].

Наукова діяльність

Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення обліку виробничих витрат і оперативного контролю собівартості продукції в цукровій промисловості» захистив 1977 в Ленінградському фінансово-економічному інституті. Над докторською дисертацією на тему «Облік і контроль в управлінні ефективністю виробництва (методологічні та організаційний аспекти на прикладі харчової промисловості)» працював самостійно; захистив її 1992 в Київському інституті народного господарства.

Наукові зацікавлення: бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльности, авдит, проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та авдиту в умовах інтеграції України до ЕС.

Брав участь у розробці проєктів Законів України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та «Про аудиторську діяльність в Україні».

Підготував 10 кандидатів економічних наук.

Доробок

Автор понад 130 наукових праць, у т. ч. 5 монографій.

Монографії:

 • Гуцайлюк, З. В. Облік і контроль у ринковій економіці : елементи концепції [Текст] : монографія / З. В. Гуцайлюк. — Тернопіль : Крок, 2013. — 175 с.
 • Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ин.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. — Нововолинськ : Формат, 2016. — 214 с.

Підручники і посібники:

 • Гуцайлюк, З. В. Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Текст] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех ; за ред. З. В. Гуцайлюка. — Тернопіль : Економічна думка, 2001. — 240 с.
 • Гуцайлюк, З. В. Аудит (теорія, методика, збірник завдань) [Текст] / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Щирба М. Т. Мех ; З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. — Тернопіль : Економічна думка, 2002. — 190 с.
 • Бухгалтерський облік : Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінский) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. — Тернопіль : Астон, 2005. — 495 с.
 • Гуцайлюк, З. В. Методологические проблемы учета эффективности промышленного производства в условиях перестройки хозяйственного механизма [Текст] : учеб. пособ. / З. В. Гуцайлюк. — К. : УМКВО, 1990. — 46 с. (рос.)
 • Гуцайлюк, З. В. Учет и контроль показателей эффективности производства в пищевой промышленности [Текст] / З. В. Гуцайлюк. — М. : Агропромиздат, 1985. — 120 с. (рос.)
 • Гуцайлюк, З. В. Учет и контроль производственных отходов [Текст] / З. В. Гуцайлюк. — М. : Финансы и статистика, 1990. — 79 с. (рос.)
 • Гуцайлюк, З. В. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности [Текст] / З. В. Гуцайлюк. — К. : Техніка, 1983. — 104 с. (рос.)
 • Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, Н. М. Король, Д. М. Найчук ; за ред. Я. В. Меха. — Бучач : МІФ, 2000. — 240 с.

Примітки

 1. Власне дослідження Миколи Василечка.
 2. Гуцайлюк Зиновій Володимирович // ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого.
 3. 3,0 3,1 Тернопільське територіяльне відділення // Спілка авдиторів України.
 4. Авдиторсько-консультаційна фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орієнтир ЛТД» // Clarity Project.

Джерела

Основні

Посилання

Зауваги