Енциклопедія історії України

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Енциклопедія
Енциклопедія історії України
Томи енциклопедії
Томи енциклопедії
Творчий колектив
Редакційна група: див. у тексті статті
Загальні відомости
Видавництво: «Наукова думка»
Мова: українська
Серія/Том: заплановано 13
Друк: 2003—2013
Технічні відомости
Наклад: 5000
ISBN: 966-00-0632-2

Енциклопе́дія істо́рії Украї́ни (ЕІУ) — десятитомна чорно-біла ілюстрована енциклопедія з історії України. Видана українською мовою 20032013 у Києві, у видавництві «Наукова думка» під егідою Інституту історії України Національної академії наук України, під головуванням Валерія Смолія.

Відомости

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в инших державах, надано відомости про окремих видатних людей планети, що тим чи іншим чином пов'язані з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.

Енциклопедію видав Інститут історії України Національної академії наук України (Київ). До роботи над енциклопедією долучені Інститут археології Національної академії наук України (Київ) та Інститут українознавства імені І. Крип'якевича Національної академії наук України (Львів), а також багато вчених різних міст України, запрошених до роботи над енциклопедією; є автори з Польщі, Росії, Литви, Канади. Загальна кількість авторів за списком робочої групи становить 864 вчені.

Тернопільщина в ЕІУ

В енциклопедії є багато статей, пов’язаних з Тернопільщиною.

(розділ потребує доповнення)

Томи

 • Т. 1 : А—В. — Київ : Наукова думка, 2003. — 688 с., іл. Містить 2060 статей, 766 ілюстрацій, 48 карт. — ISBN 966-00-0734-5.
 • Т. 2 : Г—Д. — Київ : Наукова думка, 2004. — 518 с., іл. Містить 1298 статей, 702 ілюстрації, 15 карт, 3 схеми. — ISBN 966-00-0405-2.
 • Т. 3 : Е—Й. — Київ : Наукова думка, 2005. — 672 с., іл. Містить 1025 статей, 855 ілюстрацій, 31 карту. — ISBN 966-00-0610-1.
 • Т. 4 : Ка—Ком. — Київ : Наукова думка, 2007. — 528 с., іл. Містить 784 статті, 810 ілюстрацій, 53 карти. — ISBN 978-966-00-0692-8.
 • Т. 5 : Кон—Кю. — Київ : Наукова думка, 2009. — 560 с., іл. Містить 704 статті, 833 ілюстрації, 37 карт.  — ISBN 978-966-00-0855-4.
 • Т. 6 : Ла—Мі. — Київ : Наукова думка, 2009. — 784 с., іл. Містить 1140 статей, 968 ілюстрацій, 57 карт. — ISBN 978-966-00-1028-1.
 • Т. 7 : Мл—О. — Київ : Наукова думка, 2010. — 728 с., іл. Містить 883 статті, 573 ілюстрації, 72 карти. — ISBN 978-966-00-1061-1.
 • Т. 8 : Па—Прик. — Київ : Наукова думка, 2011. — 520 с., іл. Містить 686 статей, 460 ілюстрації, 44 карти. — ISBN 978-966-00-1142-7.
 • Т. 9 : Прил—С. — Київ : Наукова думка, 2012. — 944 с., іл. Містить 1316 статей, 906 ілюстрації, 77 карт. — ISBN 978-966-00-1290-5.
 • Т. 10 : Т—Я. — Київ : Наукова думка, 2013. — 784 с., іл. Містить 1109 статей, 890 ілюстрації, 88 карт. — ISBN 978-966-00-1359-9.

Також у цій серії:

 • Україна—Українці. — Кн. 1 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. — К.: «Наукова думка»", 2018. — 608 с.

Редакційно-видавнича група

Редакційна рада:

 • В. Литвин (голова)
 • В. Геєць
 • Л. Губерський
 • І. Дзюба
 • М. Жулинський
 • С. Кульчицький
 • І. Курас
 • О. Онищенко
 • Ю. Пахомов
 • С. Пирожков
 • М. Попович
 • В. Смолій
 • Ю. Шемшученко

Редакційна колегія:

 • Валерій Смолій (голова)
 • В. Верстюк
 • С. Віднянський
 • В. Горбик
 • В. Даниленко
 • М. Дмитрієнко
 • Я. Ісаєвич
 • Г. Касьянов
 • С. Кульчицький (заступник голови колегії)
 • О. Лисенко
 • В. Литвин
 • Ю. Пінчук
 • О. Реєнт
 • О. Рубльов (відповідальний секретар)
 • П. Сохань
 • П. Толочко
 • П. Тронько

Джерела

Основне

 • Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2003­—2013. — ISBN 966-00-0632-2.

Посилання

Зауваги