Василь Грубінко

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Учений-біолог, освітянин
Василь Грубінко
Василь Грубінко на конференції «Довкілля і здоров'я», ТНМУ, квітень 2016
Василь Грубінко на конференції «Довкілля і здоров'я», ТНМУ, квітень 2016
Народження: 20.10.1959
с. Лохово, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна
Громадянство: українець
size УРСРsize Україна
Родина: батько — Василь
Освіта: Тернопільський педагогічний інститут
Робота: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Наукова діяльність: професор, доктор біологічних наук
Відзнаки: почесні грамота ВРУ, МОН України, ТОДА, ТОР, міжнародна відзнака «Соросівський професор»
Контакти: v.grubinko(равлик)gmail.com

Василь Грубінко (нар. 20 жовтня 1959, с. Лохово, Україна) — український учений-біолог, освітянин. Доктор біологічних наук, професор. Дійсний член Екологічної академії України (2000). Віце-президент Гідроекологічного товариства України, голова його Тернопільського обласного відділення.

Життєпис

Василь Грубінко, син Василя, народився 20 жовтня 1959 року в селі Лохові Мукачівського району на Закарпатті, Україна.

1976 закінчив середню школу в рідному селі, 1981 — природничий факультет Тернопільського педагогічного інституту (нині національний університет), отримав диплом з відзнакою вчителя «хімії і біології». Від 1981 — у цьому виші: 1981—1982 — асистент та стажиста-дослідник, від вересня 1997 — завідувач загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, одночасно від 1998 — проректор з навчальної роботи. 1983—1997 — в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка: 1991—1995 — асистент, доцент, 1995—вересень 1997 — завідувач катедри біології.

Наукова діяльність

1989 захистив кандидатську дисертацію зі спеціяльності «біохімія» у Московському державному педагогічному інституті. 1995, перебуваючи в докторантурі Інституту гідробіології НАН України, достроково захистив докторську дисертацію зі спеціяльностей «гідробіологія» та «біохімія».

У 1999 отримав вчене звання професора катедри загальної біології ТНПУ.

Коло наукових інтересів: екологічна біохімія і фізіологія водяних тварин та рослин, аквакультура, біологічна системологія, екологічна освіта і виховання, проблеми професійної підготовки у ЗВО.

Основні наукові проблеми: «Молекулярно-метаболічні механізми адаптації організмів до екстремальних, включно токсичних, факторів середовища»; «Інваріянтні моделі і стійкість біологічних систем»; «Глибинна екологія» як методологічна основа екологічної освіти і виховання», «Професійно-педагогічна підготовка фахівців у ЗВО в умовах реалізації принципів Болонського процесу та формування єдиного європейського простору вищої освіти».

Працює у двох спеціялізованих радах із захисту дисертацій, зокрема спецради Д 76.051.05 Інституту біології, хімії та біоресурів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича[1].

З 1995 підготував 4-х докторів та 25 кандидатів наук.

Був учасником численних міжнародних конференцій в Україні та закордоном. Член редколегій трьох наукових журналів, заступник головного редактора журналу «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія». Член чотирьох вітчизняних та двох закордонних наукових товариств, з 2001 року донині — віце-президент Гідроекологічного товариства України.

З 2002 член науково-технічної ради МОН України (секція 15. Біологія, біотехнологія, медицина), експерт та член (2006—2011) ДАК МОН України (секція «Освіта»), член Громадської ради з питань вищої освіти МОН України (2005—2007) та робочих груп МОН України із супроводу Болонського процесу (2003—2011).

Член експертної ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективности при Тернопільській міській раді[2].

Доробок

У науковому доробку понад 400 публікацій. Автор та співавтор 7 монографій, більше 40 навчальних посібників, більше 250 статей у фахових наукових виданнях та більше 50 наукових праць у закордонних виданнях, що мають імпакт-фактор.

Основні публікації

Посібники

Инші:

 • Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта і виховання / за. ред. В. В. Грубінка. Чернігів, 1996. — 178 с.
 • Вища освіта України і Болонський процес / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко і ин.]; ред. В. Г. Кремень. — Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. — 384 с.
 • Грубінко В. В., Гандзюра В. П. Концепція шкодочинності в екології. Київ–Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — 144 с.
 • Грубінко В. В. Принципи організації та функціонування біо-, еко- і соціальних систем. Тернопіль: Вектор, 2012. — 162 с.
 • Грубінко В. В., Гуменюк Г. Б., Волік О. В. [та ин.] Екосистема зарегульованої водойми в умовах урбонавантаження: на прикладі Тернопільського водосховища / за ред. В. В. Грубінка. — Тернопіль: Вектор, 2013. — 201 с.
 • Грубінко В. В. Біосоціальна еволюція, середовище і сталий розвиток. Тернопіль : Вектор, 2015. — 92 с.
 • Грубінко В. В. Екологічні наслідки зарегулювання водостоку. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. — 65 с.
 • Грубінко В. В., Андрійчук В. А., Герц А. І. Астророслина Brassica rapa та її використання в біологічній освіті. Тернопіль, 2000. — 100 с.
 • Шуст І. В. Цитологія / І. В. Шуст, В. В. Грубінко, Н. М. Страшнюк. — Тернопіль : Підручники і Посібники, 2003. — 128 с. Рекомендовано МОН України.
 • Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003—2004 рр.) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко [та ин.]; ред. В. Г. Кремень. — Київ-Тернопіль : Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. — 147 с. Рекомендовано МОН України.
 • Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Частина 2 (документи і матеріали травень-грудень 2004 р.) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко [та ин.]; ред. В. Г. Кремень. — Київ-Тернопіль : Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. — 204 с. Рекомендовано МОН України.
 • Основні засади розвитку вищої освіти України. Частина 3. (Basic principles of the development of higher education of Ukraine. Part 3.) / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. В. Грубінко [та ин.]; ред. С. М. Ніколаєнко. — Київ-Тернопіль : Вид. ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. — 181 с. Рекомендовано МОН України.
 • Збірник нормативних документів щодо організації навчального процесу / Бабин І. І., Грубінко В. В., Кузнєцова В. Ф. [та ин.]; ред. В. Д. Шинкарук. — Донецьк : Ред.-вид. відділ. ДНУЕТ, 2007. — 240 с. Рекомендовано МОН України.
 • Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету (за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу) : навч.-метод. посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ин.]. — [2-е вид. допов. і перер.]. — Тернопіль : Вектор, 2009. — 80 с. Рекомендовано МОН України.
 • Оцінювання навчальних досягнень студента з біології / В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, О. І. Боднар [та ин.]; ред. В. В. Грубінко. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — 120 с.
 • Грубінко В. В. Комплексна Програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 рр. Затв. на сесії Тернопільської міської ради 16.12.2016 р.). Тернопіль, 2016. — 12 с.
 • Грубинко В. В. Роль глутамина в обеспечении азотистого гомеостаза у рыб (обзор). Гидробиол. журн. — 1991. — Т. 27, № 4. — С. 46–56.
 • Грубинко В. В., Леус Ю. В. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита у рыб (обзор). Гидробиол. журн. — 2001. — Т. 37, № 1. — С. 64–78.
 • Kostiuk К. V., Grubinko V. V. Role of Membrane ATP-ases in Adaptation of Aquatic Organisms to Environmental Factors (a Review). Hydrobiol. J. — 2010. — Vol. 46, № 6. — Р. 45–56.
 • Gorda A. I., Bodnar O. I., Klochenko P. D., Grubinko V. V. Metabolism of Algae under the Impact of Metal Ions of the Aquatic Medium (a Review). Hydrobiol. J. — 2011. — Vol. 47, №. 6. — Р. 75–88.
 • Грубінко В. В. Системный подход в физиолого-биохимической оценке токсичности водной среды Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. — 2013. — № 2 (55). — С. 126–152.
 • Grubinko V. V., Kostiuk K. V. Structural Changes in the Cellular Membranes of the Aquatic Plants under the Impact of Toxic Substances. Hydrobiol. J. — 2012. — Vol. 48, № 2. — P. 40–54.
 • Kostiuk K. V., Grubinko V. V. Change of Composition of the Cellular Membranes of the Aquatic Plants under the Impact of Toxic Substances. Hydrobiol. J. — 2012. — Vol. 48, № 4. — P. 75–92.
 • Kostiuk K. V., Grubinko V. V. Ion Processes in the Cell Membranes of the Aquatic Plants under the Toxic Substances Impact. Hydrobiol. J.–2014.– Vol. 50, № 3.– Р. 80–89.
 • Bodnar O.I., Vinyarskaya G. B., Stanislavchuk G. V., Grubinko V. V. Peculiarities of Selenium Accumulation and Its Biological Role in Algae (a Review). Hydrobiol. J. — 2015. — Vol. 51., № 1. — P. 63–78.
 • Lukashiv O. Ya., Bodnar O. I., Vinyarska G. B., Grubinko V. V. Accumulation of Chromium and Selenium inside Cells and in Lipids of Chlorella vulgaris Beij. during the Incubation from Chromium by Sodium Chloride and Selenium. International Journal on Algae. 2017. — Vol. 19, Is. 4. — Р. 357-366.
 • Grubinko V. V., Lutsiv A. I., Kostyuk K. V. Structural reconstruction of a membrane at absorption of Mn2+, Zn2+, Cu2+, and Pb2+ with green algae Chlorella vulgaris BEIJ. Heavy metal pollutants and other pollutants in the environment. Biological Aspects. / Ed. by Cyrus F. Nourani, Gennady E. Zaikov, Larissa I. Weisfeld, Eugeny M. Lisitsyn, Sarra A. Bekuzarova. — Waretown (USA) : Apple Academic Press Inc., 2017. ‒ Chapter 14. ‒ P. 273-291.

Відзнаки

 • Почесна грамота Верховної Ради України (№ 490, 2004),
 • Почесна грамота МОН України (№ 107271, 2003),
 • відзнаки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради (2005, 2008, 2015, 2016),
 • міжнародна відзнака «Соросівський професор» 1998).

Примітки

 1. Спецрада Д 76.051.05 // Сайт Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 2. Перун, В. Хто увійшов в експертні ради в Тернополі / Віра Перун // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 лют. (Недійсне посилання)

Джерела

Посилання

Nuvola apps kaboodle.svg Зовнішні відеофайли
Про важливе. Василь Грубінко // Телеканал ІНТБ. — 2019. — 25 черв.
Олександр Філь. Василь Грубінко. Тернопільський став. Інтерв'ю з експертом. Випуск 79. // MagneticOne.Org. — 2019. — 27 лют.
Олександр Філь. Грубінко Василь. Стічні води. Інтерв'ю з експертом. Випуск 77 // MagneticOne.Org. — 2019. — 20 лют.
Олександр Філь та Василь Грубінко. Обрізання дерев. Інтерв'ю з експертом. Випуск 98. // MagneticOne.Org. — 2019. — 26 черв.
Олександр Філь та Василь Грубінко. Водосховища. Інтерв'ю з експертом. Випуск 100. // MagneticOne.Org. — 2019. — 21 черв.
Олександр Філь та Василь Грубінко. Транспорт і екологія в місті. Інтерв'ю з експертом. Випуск 101. // MagneticOne.Org. — 2019. — 1 лип.
Олександр Філь та Василь Грубінко. Вплив птахів на екологію міста. Інтерв'ю з експертом. Випуск 102. // MagneticOne.Org. — 2019. — 2 лип.
Олександр Філь та Василь Грубінко. Роль кущів в екології міста. Інтерв'ю з експертом. Випуск 103. // MagneticOne.Org. — 2019. — 3 лип.

Зауваги